NNF klar til nye udfordringer

af Svend Blankholm, SOMMERTANKER Vi har indtil nu oplevet en sommer, der vejrmæssigt ligger langt over gennemsnittet, med mange gode solskinsdage og masser af varme. Samtidig er der tegn på, at beskæftigelsen er stigende. Det er en positiv varm sommer. NNF organiserer produktionsarbejdere indenfor fødevareindustrien, men her er varmen og optimismen absolut ikke slået igennem. Vi ved, at det ikke er hvert år, vejret arter sig så godt som i år. Derfor har vi alle sammen et beredskab, så vi er fleksible og forberedte på alle vejrtyper. På samme måde skal medarbejderne være forberedte på de forskellige situationer, vi kommer til at opleve på arbejdsmarkedet. I år har vi godt vejr i Danmark, men der kan forekomme lokale kraftige regnbyger. På samme måde er der på arbejdsmarkedet områder, hvor vi oplever stigende vanskeligheder. Inden for fødevareområdet er der faldende beskæftigelse, hvad de mange lukninger indenfor blandt andet slagterisektoren illustrerer. En by som Hjørring er blevet hårdt ramt, med lukninger af flere fødevarevirksomheder. Men hvor vi ikke kan gøre noget ved vejret og må leve med vejrgudernes luner, så kan vi gøre noget for at tilpasse os udviklingen indenfor fødevaresektoren. Det er ikke guder, der skaber udviklingen indenfor fødevaresektoren, men mennesker. Og det mennesker skaber, kan mennesker påvirke. Vi kan modvirke "de lokale tordenbyger" indenfor fødevaresektoren på to måder. Vi kan påvirke udviklingen, eller vi kan tilpasse os, så vi får det bedste ud af situationen. Vi bør gøre begge dele. At uddanne sig er både at påvirke situationen og at tilpasse sig til situationen. Der er ingen tvivl om, at arbejdskraftens fleksibilitet og evnen til at håndtere mange forskellige situationer har en positiv virkning på mulighederne for at opretholde en stor og god beskæftigelse ved produktion af fødevarer i Danmark. Fleksibilitet er evnen til at kunne klare mange funktioner, og til at kunne tilpasse sig de foranderlige krav virksomhederne stiller til arbejdskraften. En stor og vedvarende uddannelsesindsats er nødvendig. Vi ser desværre i stigende grad, at virksomhederne vælger at nedprioritere deres uddannelsesindsats. Hvis det er for at spare penge, svarer det til at tisse i bukserne for at holde varmen en kold sommerdag, og det, ved man jo, er en kortvarig lettelse, der senere vil stille én endnu dårligere. NNF forsøger at tilpasse de faglige uddannelser til virksomhedernes behov, og vi forsøger at udforme helt nye uddannelser, der imødekommer de behov, vi kan se virksomhederne har, og som ikke umiddelbart kan opfyldes af de eksisterende uddannelser. Et eksempel er den nye ferskvareassistentuddannelse, der målrettet opfylder et behov for supermarkedernes delikatesseafdelinger. Det vil vi meget gerne fortsætte med, helst i samarbejde med vores virksomheder indenfor fødevaresektoren. Vi vil gøre alt for at motivere vore medlemmer og potentielle medlemmer til at indgå i uddannelsesforløb, så fordelene for vore medlemmer og virksomhedernes behov kan gå hånd i hånd. Uden en permanent udviklingsindsats på uddannelsesområdet vil fødevareproduktion i Danmark gå en stormfuld fremtid i møde. Vi håber, at virksomhederne fremover vil spille positivt med i en udviklingsstrategi for arbejdskraften, så den gode sommer, vi hidtil har haft i år, følges op af en indian summer med mange varme og solrige dage, og uden for mange lokale byger. Svend Blankholm, er Forbundssekretær i Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet