EMNER

NOAH forulemper danske landmænd

Ingen dansker med respekt for sig selv og vort land kan andet end vise disse slidsomme, energiske og idérige landmænd vor agtelse og respekt. Vi har grund til at være stolte over disse medborgere. Uden dem havde det set sølle ud for lille Danmark. Gennem mere end hundrede år har Danmark eksporteret bacon og smør til England, og andre europæiske lande har i umindelige tider aftaget landbrugsprodukter fra Danmark. Til både Nord- og Sydamerika, til Indien, Japan og det øvrige Fjernøsten samt til arabiske i Nærøsten afsætter dansk landbrug sine produkter. Det er naturligvis ikke tilfældigt, at alverden gerne vil aftage danske landbrugsprodukter. Dansk eksport har vundet i konkurrence med andre lande på grund af kvaliteten. Ethvert menneske, der har besøgt en dansk bondegård, véd, at det ikke er parfume, man mindes om dér. Og ethvert begavet og voksent menneske véd også, at ethvert dyr, der lever sit liv på en gård, indtager livet igennem sit daglige foder og afleverer tilsvarende sit affald. Det er næsten ligesom hos os andre. Landmanden må stadig klare problemet med dyrenes affald på næsten gammeldags metode, selv om han har fået automatisk udmugningsanlæg eller gylletank. Dette affaldsproblem er en nødvendighed, for at den animalske produktion kan finde sted. Dersom vi mennesker ønsker disse produkter, må vi finde os i de lugtgener, der følger med. For mig er der ingen tvivl om, at på det nærmeste alle landmænd opfylder lovens krav om håndteringen af gylle. Samtidig er jeg sikker på, at der forskes meget i, hvordan man kan nedsætte den lugtgene, dyrenes affald tilfører omgivelserne. Samtidig er jeg også sikker på, at svinefarmerne ikke foretager større udvidelser, end de får myndighedernes tilladelse til og i det hele taget gør, hvad de kan og skal for at opfylde lovens krav. Dette er skrevet først og fremmest for at hædre danske landbrugere. Derfor må der protesteres på det kraftigste over den emsige og umodne handlemåde, som aktivister fra sammenslutningen NOAH for tiden farer frem med. En talsmand fra NOAH påstår, at deres aktion handler om dyrevelfærd og om at få sat en stopper for udvidelse af svinefarme. Men hvor står det skrevet, at det problem skal klares af NOAH? Et billede i NORDJYSKE Stiftstidende viser aktivister i færd med at forsyne tyske turisters bilfrontruder med opfordring til ikke at købe dansk svinekød. Hvordan kan disse aktivister tillade sig at genere hæderlige mennesker på deres levebrød? Ud over at handlingen og opfordringen minder om det fjols, der sidder og saver den gren over, som han selv sidder på, så virker den på mig som en tankeløshed begået i fattig uvidenhed af mennesker, som mangler noget fornuftigt at tage sig til.