Ældreforhold

Nødberedskab slår ikke til

Konflikten rammer ældre på plejehjem alt for hårdt, mener ældrerådsformand.

Niels Ove Chri­sten­sen er for­mand for Æld­re­rå­det, og han vil have myn­dig­he­der­ne til at vur­de­re, om nød­be­red­ska­bet er godt nok.Foto: Tor­ben Hansen

Niels Ove Chri­sten­sen er for­mand for Æld­re­rå­det, og han vil have myn­dig­he­der­ne til at vur­de­re, om nød­be­red­ska­bet er godt nok.Foto: Tor­ben Hansen

Konflikten rammer ældre på plejehjemmene urimeligt hårdt, mener Niels Ove Christensen, der er formand for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Derfor vil han have undersøgt, om det opstillede nødberedskab under sosu-assistenternes og -medhjælpernes strejke omfatter tilstrækkeligt med plejeopgaver af de ældre. - Jeg vil tage sagen op i Ældrerådet, så vi kan tage kontakt til de relevante myndigheder og fagforeninger for at få nødberedskabet udvidet, siger Niels Ove Christensen. - Ældre bydes umenneskelige vilkår på plejehjem under strejken. Når ældre får lov til at ligge i sengen i dagevis, og når nogle får liggesår, så er det gået for vidt, siger Niels Ove Christensen, som har konkrete eksempler på urimelig behandling af ældre. Han tilføjer, at det heller ikke er nemt for den del af de ansatte, som skal udføre opgaverne i nødberedskabet, men personalet gør, hvad det kan. - Jeg ved godt, at en strejke bør give nogle konsekvenser, ellers hjælper det ikke at strejke. Men det er altid de svageste, det går ud over, siger Niels Ove Christensen. Han opfordrer alle pårørende til at tage ekstra besøg hos de ældre for at hjælpe dem bedst muligt gennem strejken. - Men det er jo ikke alle, der har pårørende, og nogle har hverken familie eller venner tæt på, siger Niels Ove Christensen. Nødberedskabets omfang er aftalt på landsplan, men bliver hver dag vurderet lokalt.