Ældreforhold

Nødbolig eller lysthus?

Livet koster livet, og tæppefaldet til sidst er ubønhørligt. 20 pct. af os - fra 80 år og opefter - vil få brug for en plejehjemsplads i tiden inden da. Tit fordi vi får en demenssygdom, så vi bytter om på dag og nat, ikke kan finde køleskabet og toilettet og ikke kan finde hjem, når vi går ud.

Vil vi så på plejehjem? Nej, ikke hvis vi kan blive fri. Vi flytter på plejehjem af nød, ikke af lyst. Da Frederiksberg Kommune tilbød min mor en plejehjemsplads - 90 år gammel og med adskillige brækkede knogler og hukommelsessvækkelse - sagde hun til visitator: "Nu skal De jo ikke overdrive". I Ældre Sagen har vi fået resultaterne fra et stort Fremtidsstudie. Vi har spurgt 4086 mennesker i aldersgrupperne: 50-54, 60-64, 70-74 og 80-84 om deres syn og ønsker på bolig. Kun fire procent på tværs af de fire aldersgrupper vil flytte i ældre- eller plejebolig som ældre. Det er simpelt hen ikke attraktivt. Man vil alt muligt andet bare ikke i en plejebolig, hvor der er mindre plads til ens egne møbler og ting, folk, man ikke selv har valgt at bo sammen med. Så hvad er det egentlig, vi længes efter? Når det nu ikke kan være anderledes for de 20 procent af os, der har krydset 80 års grænsen - måske med en demenssygdom i rygsækken: * At de mennesker, som er ansat til at hjælpe os, kan deres kram, når det gælder kroppens krav til medicin, smertelindring, hygiejne og kost. Men det vi allerhelst vil, når vi skal til at sige farvel til hele molevitten, er: * At plejehjemmene får nogle af de kvaliteter, hospicer har. Her har de fokus på kroppen og er smaddergode til smertelindring - men de har også fokus på sjælen og psyken, og derfor ansætter de kun folk, som har omsorgsgen. Hospice vækker respekt. Det er noget særligt. Her har personalet tid til at tage sig af både krop og sjæl. Plejehjemmene bør indrettes lige så smukt som hospicer. Varme farver, ordentlig akustik samt planter og dagslys. Giv også personalet tid til at være omsorgsfulde, og slip dyrene løs i plejehjemmene. De varmer og trøster og giver masser af stof til samtale!