Nødkald - i fremtiden også til mobiltelefoner

Fremover vil ældre i Aalborg, som har fået bevilliget et nødkald, fordi de går og falder eller lignende, også kunne få et sådant, selvom de ikke har fastnettelefon.

Det koster kommunen små 300.000 kroner at anskaffe det ny system

Det koster kommunen små 300.000 kroner at anskaffe det ny system

Det har ellers været et krav hidtil, men i følge ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V), er der i dag et stigende antal ældre, som kun har en mobiltelefon. - Så det er vi selvfølgelig nødt til at tage højde for, forklarer hun. Abonnementet på de ny digitale nødkald koster kun 30 kroner om måneden mod de 350 kroner i kvartalet, mange hidtil har betalt for et nødkald til fastnettelefon. - Til gengæld koster det kommunen små 300.000 kroner at anskaffe det ny system, men det er så en omkostning vi må bære, for vi kan jo dårligt forlange, at folk bliver ved med at have fastnettelefon, siger Tina French Nielsen. Pt. er der omkring 2.250 borgere i Aalborg Kommune, som har fået bevilliget et nødkald, og tallet har været nogenlunde stabilt gennem de seneste fire år.