Børnepasning

Nødpasning er en dårlig idé

DEBAT

Kære Viggo Bilde. Det var med undren, at forældrebestyrelsen i Kingo-Spiren børnehave, modtog byrådets beslutning om at gøre uge 29, 30 og 31 obligatoriske ferieuger. Rent praktisk betyder det, at de forældre, der ikke har fri i de uger, får tilbudt nødpasning. Det vil sige, at børnene bliver afleveret et fremmed sted, ser fremmede pædagoger og møder fremmede børn. Ikke særlig optimalt for nogle af parterne. Det er ikke optimalt for børnene, der hele tiden skal forholde sig til nye ting. Det er ikke optimalt for de ansatte i kommunens dagtilbud, som bliver kastet ud i uvante situationer og miljøer. Det er bestemt heller ikke optimalt for forældrene, der skal aflevere deres børn i fremmede børnehaver til fremmede voksne. Ikke særligt optimalt for en kommune der har som vision på børneområdet at TRYGHED bliver prioriteret højt. Det er meget svært at se med den nuværende besparelse. Besparelsen for de tvungne ferieuger er 700.000 kr. I et kommunebudget på flere milliarder er det en dråbe i søen. Kunne man ikke finde andre steder at spare end på vores fremtid? Tilbuddet til vores tilflyttere bliver desuden mere og mere uspiseligt for småbørnsfamilier, hvad bliver det næste? Børn i børnehave når de er halvandet år? Færre pædagoger til flere børn? Det kan ikke blive ved.