EMNER

Nødråb for høstfest uden effekt

Med kun 63 deltagere vil bestyrelsen nu drøfte traditionens fremtid

Vær­tin­de Ca­ri­na Pe­der­sen stod for den ku­li­na­ris­ke del af høst­fes­ten med en stor buf­fet­an­ret­ning. PRI­VAT­FO­TO

Vær­tin­de Ca­ri­na Pe­der­sen stod for den ku­li­na­ris­ke del af høst­fes­ten med en stor buf­fet­an­ret­ning. PRI­VAT­FO­TO

RAVNKILDE:Nødråbet bag arrangørerne af årets høstfest i Ravnkilde Forsamlingshus i sidste uge havde overhovedet ikke nogen effekt på deltagerantallet lørdag aften. Opfordringen til byens og omegnens borgere om at tilmelde sig og på den måde være med til at værne om en mangeårig tradition i landsbyen fik overhovedet ingen ud over de allerede 63 tilmeldte til at reagere og skynde sig at købe adgangsbillet. - Vores aktive købmand, Hanne fra Spar, havde også velvilligt medtaget høstfesten i den ugentlige annonce i lokalavisen. Men heller ikke dette hjalp, til gengæld havde vi en rigtig god fest med glade og feststemte deltagere, påpeger Kirsten Baisgaard, medlem af bestyrelsen for den selvejende institution bag ejerskabet af Ravnkilde Forsamlingshus. Fremtid til drøftelse Det primære formål med at afvikle den traditionsrige høstfest er at skaffe penge til driften af forsamlingshuset. Bestyrelsen har ifølge Kirsten Baisgaard endnu ikke et overblik over det økonomiske resultat, men håbet er trods det begrænsede deltagerantal et lille overskud. Men det skyldes alene at Spar Ravnkilde havde sponsoreret fadøllet til høstfesten. - Når vi i bestyrelsen på det næste møde skal evaluere høstfesten, vil det derfor være naturligt at drøfte dens fremtid. Måske skal vi overveje at springe nogle år over og finde på noget andet, der bedre kan få lokalbefolkningen op fra stolene, påpeger Kirsten Baisgaard og tilføjer: - Nu må vi i første omgang ud med tiggerstaven til de lokale fonde, men det har vi prøvet før, og heldigvis møder vi oftest stor velvilje. Spansk buffetanretning På forhånd havde arrangørerne reklameret med en overraskelse i årets høstfestmenu, og begrebet Carinas buffet surprise viste sig at være en spændende paelja ret tilberedt i en stor til lejligheden fremskaffet specialpande. - Dog manglede silden ikke. Den blev nydt sammen med den snaps, der uvægerligt hører høstfesten til, tilføjer Kirsten Baisgaard. Den efterfølgende dansemusik blev leveret af lokale Gert Degn, Fyrkilde.