Nødråb fra Agersted Skole til politikerne

Merforbrug på el og varme går ud over undervisningsmidlerne, når kommunen ikke bakker op

Formand Karsten Eriksen (tv), her med inspektør Mogens Møller og viceinspektør Henrik Hylander (th), er bekymret over Agersted Skoles anstrengte økonomi.  arkivfoto

Formand Karsten Eriksen (tv), her med inspektør Mogens Møller og viceinspektør Henrik Hylander (th), er bekymret over Agersted Skoles anstrengte økonomi. arkivfoto

AGERSTED:Formand Karsten Eriksen har på vegne af bestyrelsen ved Agersted Skole sendt et nødråb til de politikerne i Dronninglund Kommune. Det er et nødråb gående på, at Dronninglund Kommune ikke giver Agersted Skole nok penge til det årlige forbrug af el og varme. Det betyder, at der på skolen i Agersted er opbygget et merforbrug på disse områder, og de ekstra kroner til el og varme kan ifølge Karsten Eriksen kun hentes ét sted. - Det er på kontoen til undervisningsmidler, og det er ganske enkelt ikke acceptabelt, siger han. Karsten Eriksen har i et brev til børne- og kulturudvalget og Dronninglund Kommune ridset problemstillingen på skolen op. Det er sket ved at se på skolens forbrugsudgifter i 2005, hvor der på varmeområdet blev tale om et merforbrug på 22.392 kr., og hvor der på elområdet var et ditto på 6064 kr. Det er en samlet overskridelse på 28.458 kr. til forbrugsafgifter, og over for dén merudgift står skolens bogbudget for 2005 på 37.000 kr. - Skal vi dække merudgiften via bogbudgettet, er der altså kun godt 9000 kr. tilbage til undervisningsmidler, konstaterer Karsten Eriksen, der i samme åndedrag understreger, at el- og varmeforbruget på Agersted Skole ikke er forøget. - Det er el- og varmepriserne, der er steget, og når vi så ikke i de sidste tre år har fået nogen nævneværdig driftsfremskrivning, er det jo noget, vi kan mærke, siger skolebestyrelsesformanden. Karsten Eriksen henviser her til den kendsgerning, at Dronninglund Kommune i skoleårene 2003/04 og 2004/05 ikke foretog nogen driftsfremskrivning, og at den for indeværende skoleår er på 0,59 procent. - Samtidig har Kommunernes Landsforening anbefalet en årlig driftsfremskrivning på 3,5 procent. Her har vi så på tre år kun fået 0,59 procent, og det betyder altså reelt, at vi er faldet cirka 10 procent bagefter KL's anbefalinger, fastslår Karsten Eriksen, der ud over ønsket om økonomisk hjælp til Agersted Skole også opfordrer politikerne til at overveje, om det fremover fortsat er en god idé at lade skolerne være ansvarlige for de fysiske rammer som led i den decentrale virksomhedsstruktur - eller om dén del af skolernes drift måske er bedre placeret centralt.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk