Nødråb fra GS-formand

Gandrup 1. marts 2003 07:00

GANDRUP: Også Gandrup Sportsklub hører til blandt de klubber og foreninger, hvor det kniber med at få frivillige til at påtage sig en tørn til fordel for foreningen og dens medlemmer, og det fik på årets generalforsamling GS-formand Lasse Justesen til at udsende et nødråb til medlemmerne. - Der er for få medlemmer, der ønsker at blive valgt ind i et af udvalgene. Jeg er fuld af beundring for de udvalgsmedlemmer, der varetager flere poster i udvalget, men én ting er helt sikkert - de holder ikke ret længe. Efter et par år er de kørt trætte, så hvis de ikke får noget hjælp, er jeg meget bekymret for, hvad der vil ske med flere af vores udvalg om ganske få år, sagde han. Efterlyste Lasse Justesen folk til at påtage sig opgaver i de forskellige GS-udvalg, så slog han til gengæld fast, at mange frivillige havde meldt sig til at hjælpe ved årets to store - og vellykkede - arrangementer, aktivitetsugen i august og græsbaneløbet i september. Derudover kunne Lasse Justesen fortælle, at loftet i klubhuset var blevet hævet, og at GS' hjemmeside var kommet i gang, men med hensyn til sidstnævnte efterlyste formanden en bedre brug af denne. - Efter min mening skal den være meget mere levende, og det er noget, som både bestyrelsen og udvalgene må arbejde mere med i år, tilføjede Lasse Justesen, der samtidig glædede sig over, at GS fortsat har en "god og sund" økonomi. Der blev ved valgene skiftet ud på en enkelt plads i bestyrelsen, da Lars Jensen blev nyvalgt til næstformandsposten, men derudover slog Lasse Justesen fast, at han trækker sig som formand næste år, ligesom der ved generalforsamlingen også blev uddelt diplomer til Jens Pedersen som Årets GS'er samt Finn Jensen og Johnny Lindhardtsen som Årets Ledere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...