Nødråb fra rådhuset

Miljøafdelingen advarer om, at sagerne hober sig op

Afdelingsleder Asger Nielsen forudser, at sagsbehandlingstiden på landbrugssager vil stige, hvis ikke afdelingen styrkes. Arkivfoto

Afdelingsleder Asger Nielsen forudser, at sagsbehandlingstiden på landbrugssager vil stige, hvis ikke afdelingen styrkes. Arkivfoto

Afdelingen Miljø, Vand og Natur i Brønderslev Kommune har brug for flere medarbejdere, hvis de lovpligtige opgaver skal løses. Det fremgår af et nødråb som afdelingleder Asger Nielsen har sendt til politikerne i Miljø- og teknikudvalget. Hvis opgaverne skal løses, er der ifølge notatet fra afdelingen brug for fire ekstra medarbejdere - en udgift på godt to mio. skattekroner. Hertil kommer et ønske om 390.000 kroner til ekstern konsulenthjælp. Samlet vil afdelingens normering herefter bliver godt 21 medarbejdere - uden afdelingens leder. I sagsfremstillingen står der blandt andet: - Afdelingen er i en situation, hvor man med den aktuelle normering ikke kan fastholde et minimalt serviceniveau. Det er ifølge afdelingen særligt på landbrugs- og virksomhedsområdet samt vandløb og spildevandsområdet, at opgaverne hober sig op. - Det er således ikke muligt at opfylde kommunens forpligtigelser på området, hverken i forhold til lovgivningen eller i forhold til borgere, organisationer og virksomheder, lyder det fra miljøafdelingen. Afdelingens leder Asger Nielsen gør i notatet opmærksom på, at afdelingen sammenlignet med andre kommuner er underbemandet med mindst 20 procent. Fire ekstra ansatte vil ifølge lederens vurdering sikre en minimumsbemanding, der på sigt kan gøre afdelingens i stand til at overholde lovgivningen og vejledende sagsbehandlingstider. Uden flere medarbejdere advarer afdelingen om, at sagsbehandlingstiderne på blandt andet landbrugsområdet vil ligge langt over de vejledende seks til ni måneder. Hertil kommer, at der ikke bliver tid til at lave handleplaner for opfyldelse af Vand- og naturplanerne. Og afdelingens arbejde med at opmåle vandløb kan ikke sættes i gang. Der vil heller ikke blive udarbejdet miljøgodkendelser på virksomhedsområdet. - Dygtige medarbejdere vil søge væk, når muligheden byder sig. Sygefraværet vil stige, og det psykiske arbejdsmiljø vil blive forringet, lyder advarslen fra afdelingen.