Nødråb til socialminister

Vil have betaling for pleje

HALS: Hals Kommune har i et skriftligt nødråb til socialminister Henriette Kjær (K) opfordret sidstnævnte til at igangsætte en lovændring på ældreplejeområdet. Det sker i forlængelse af et nyligt møde i kommunens socialudvalg, hvor formand Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) af udvalgskollegerne fik til opgave at forfatte et klagebrev til socialministeren med det formål at få lovgivningen ændret. Sagen drejer sig som tidligere omtalt i disse spalter om, hvilke regninger kommunerne kan sende til gæsternes hjemkommuner, når de modtager midlertidig hjemmehjælp i en anden kommune - som for eksempel i forbindelse med sommerhusophold i Hals Kommune. Her har en nylig lovændring ført til, at kommunerne kan sende en regning til sommerhusgæsternes hjemkommune, hvis de i forbindelse med sommerhusbesøget har modtaget personlig hjælp eller praktisk bistand. Er der imidlertid tale om, at sommerhusgæsten får såkaldt hjemmesygepleje, kan kommunen ikke sende regningen for dette videre til sommerhusgæstens hjemkommune, og det er denne mangel på balance i lovforslaget, der har fået socialudvalget og Ane-Marie Viegh Jørgensen til at reagere. Det sker blandt andet i brevet til Henriette Kjær med en bemærkning om, at både behovet for hjemmehjælp og hjemmesygepleje er stigende i Hals Kommune. - Hals Kommune vil derfor opfordre regeringen til at ændre lovgivningen således, at det fremover bliver muligt at få udgifter til hjemmesygepleje til borgere med fast bopæl i andre kommuner dækket, hedder det slutteligt i skrivelsen til socialministeren, der ud over Ane-Marie Viegh Jørgensen har stabschef - og fungerende socialchef - Jannie Knudsen som underskriver.