Nibe

Nødråbet er hørt

Læserbrev

DAGPLEJE:Lene A. Rasmussen og Bente Ullits, kom 26. februar 2009 med et indlæg i Nordjyske Stiftstidende om dagplejehus i Nibe. Til de to dagplejere fra Nibe vil jeg sige, at jeres nødråb er blevet hørt! Som mor til fire ved jeg om nogen, hvad tryghed i dagligdagen betyder for børn - og deres forældre. Og som lokalpolitiker ved jeg også, hvad det betyder for et samfund at have gode og trygge pasningsmuligheder til de små. Det kommer meget bag på mig, at jeg som lokalpolitiker skal læse i avisen, at dagplejehuset "Lærkereden" måske skal anvendes til "flerebørnsdagpleje", og at dagplejerne derved bliver sat på gaden. Som byrådsmedlem i den tidligere Nibe Kommune var jeg netop med til at sætte et hus til dagplejen i Nibe på budgettet, så det har hele tiden været et ønske. Det ærgrer mig derfor, når vi som politikere slet ikke kan få lov at prioritere en sådan opgave. Venstres medlem i Familie- og Socialudvalget vil bede Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen om en redegørelse, herunder hvorfor de ikke mener, det er muligt at bevare "Lærkereden" som et tilbud til dagplejerne i Nibe – og hvis det har noget med kroner at gøre, så hvad det eventuelt vil koste. I Venstre er vi nemlig ikke blevet orienteret i sagen – men vi griber bolden og arbejder videre med den.