Nødslagtning af 103 kreaturer var lovlig

Politimesters ordre om nødslagtning af 103 kreaturer var lovlig

NØRAGER:Det var helt i orden, at politimesteren i Hobro for godt et år siden gav ordre til, at 103 kreaturer hos en landmand i Nørager Kommune skulle sendes til nødslagtning i Aalestrup. Det afgjorde Vestre Landsret i Viborg i går og stadfæstede dermed byrettens bøde i sommeren 2003 til landmanden på 20.000 kroner. Gennem flere år har landmanden været på kollisionskurs med myndighederne, fordi adskillige af hans dyr trods adskillige henstillinger ikke var øremærkede og registreret i Fødevareministeriets central husdyregister. I januar 2003 konstaterede kredsdyrlægen, at 48 af kreaturerne gik ude på sneklædte marker uden tilstrækkelig adgang til foder og mulighed for at søge ly. Inde i stalden gik de øvrige kreaturer under trange og kummerlige forhold, og det fik politimesteren i Hobro til at træffe beslutning om nødslagtning af de mange kreaturer på gården. Tilbage blev 16, der svarer til staldens kapacitet . Strid om slagtepenge Både bøden og sagsomkostningerne til indfangning og transport til slagteriet samt forsvarsadvokat ønskede anklagemyndigheden i en særskilt sag i byretten i Hobro dækket ind ved at tilbageholde nettoprovenuet fra slagteriet på godt 226.000 kroner. Forsvarsadvokat Jan Poulsen fra Aalestrup har anket denne afgørelse til Vestre Landsret, fordi han finder beslaglæggelsen ugyldig. - Andre kreditorer har pant i ejendommen, hvori dyrene indgår. Politiet har derfor ikke fulgt de formelle regler omkring beslaglæggelse. Af samme grund vil Vestre landsret genoptage sagen og foretage nogle afhøringer, inden de i løbet af en uge eller to træffer en endelig afgørelse, forklarer advokat Jan Poulsen.