EMNER

Nødvendig forbedring

Det EU, vi er en del af i dag, har igennem de seneste mange år gennemgået en lang række gennemgribende forandringer blandt andet i kraft af murens fald, og det efterfølgende fremvoksende demokrati hos vore naboer i øst.

EU¿s medlemstal er blevet fordoblet siden 1990, hvilket betyder, at der i dag bor ca. en halv milliard borgere i EU, og EU¿s økonomi har i dag vokset sig til en af verdens største. Dermed er EU blevet en spiller med et globalt ansvar. EU-samarbejdet fungerer allerede i dag rigtig godt. EU har blandt andet ved indførslen af Det Indre Marked fjernet mange handelsbarrierer, ligesom samarbejdet har sørget for en øget fødevaresikkerhed, og EU er også gået forrest i kampen for at sikre miljøet med fælles høje krav. Med de mange nye medlemslande vi har kunnet byde velkommen i EU-samarbejdet gennem de sidste år, er forudsætninger for et godt samarbejde ændret. Lissabon-traktaten er derfor et sæt nye spilleregler, der skal sikre at samarbejdet mellem de nu 27 medlemslande, også i fremtiden vil fungere effektivt. Men traktaten skal ikke kun sikre et mere effektivt EU, ved eksempelvis at øge anvendelsen af kvalificeret flertal i rådet. Traktaten skal også sikre et mere demokratisk og åbent EU, så EU kommer tættere på de enkelte landes parlamenter og den enkelte EU borger. Det sker blandt andet ved, at alle EU¿s institutioner og organer underlægges et krav om åbenhed, ved at enhver EU-borger kan få agt indsigt, og der indføres mulighed for, at 1 mio. borgere kan opfordre kommissionen til at fremsætte et nye EU-forslag. Alt dette mener jeg, kun kan ses som noget yderst positivt, og den bedste måde, at imødegå de fremtidige udfordringer EU står overfor. Jeg håber meget, at et mere åbent og demokratisk EU kan medvirke positivt til at skabe den EU-debat jeg ser frem til, at vi får i fremtiden ¿ en debat jeg håber, ikke bare vil foregå indenfor Christiansborgs mure, men også vil forplante sig til resten af samfundet!