Nødvendig indsats for chaufførerne

Problemet er klart: Overfald på chauffører og organiseret kriminalitet mod lastvogne gør det alt for farligt at være lastvognschauffør i Europa. Det skal vi gøre noget ved.,

Det hollandske EU-formandskab har netop sat fokus på grænseoverskridende kriminalitet gennem et forslag om en tilpasning af en fælles europæisk indsats. I den forbindelse kræver medlemmerne af Europa-Parlamentets transportudvalg, at også kriminalitet mod lastvogne bliver direkte nævnt. Der skal laves en stærkere fælles indsats i EU i opklaringen af forbrydelser mod lastvogne, men der skal også satses mere på en forebyggende indsats. Det er en rigtig god ide, og jeg vil især arbejde for, at kravet om sikre parkeringspladser kommer med i de nye regler. Desværre er der kræfter som ønsker at stække Europa-Parlamentets indflydelse på denne sag. Det hollandske forslag giver nemlig Europa-Parlamentet indflydelse som medlovgiver. Men det forlyder, at forslaget skal laves om, så det kun handler om retsligt samarbejde, og så er Parlamentet pludselig kun rådgivende. Har det nogen interesse for vognmænd og chauffører? Ja det har det desværre - alt for meget. For så risikerer vi, at hensynet til lastvognene helt glider ud igen Under det danske EU-formandskab i 2002 vedtog EU-landene en fælleserklæring om at forbedre sikkerheden for chaufførerne. En sådan erklæring er imidlertid ikke bindende for medlemslandene, og der er kun sket få forbedringer. Hele miseren er jo at det er italienske og spanske myndigheder, der skal gøre en indsats for danske chaufførers sikkerhed. Der er desværre en tendens til, at sagen bliver kastebold mellem forskellige dele af det politiske samarbejdet. Men den chauffør, som er udsat for overfald, er nok temmelig ligeglad med om den politiske løsning ligger i et samarbejde på det retlige område, på det transportpolitiske område eller via reglerne for arbejdsmiljøet. De vil se handling. Derfor skal sikring af parkeringspladser med ind under behandlingen af grænseoverskridende kriminalitet, så der bliver bindende krav om at gøre en indsats.