Nødvendig nøjsomhed

Landets fattigste pensionister bor i Nørager

For flertallet af pensionister i Nordjylland er der ikke noget at slå til Søren med. 
Arkivfoto: Peter Broen

For flertallet af pensionister i Nordjylland er der ikke noget at slå til Søren med. Arkivfoto: Peter Broen

NORDJYLLAND:Nøjsomhed er en dyd pr. definition, men i Nørager Kommune også en nødvendighed. Fire ud af fem af kommunens ældre har kun folkepension og ATP at eksistere for. Nørager er den kommune i Danmark, hvor de færreste borgere har en pensionsindtægt ud over folkepension og ATP, 19 pct. helt nøjagtigt, men billedet er ikke enestående, viser en analyse, foretaget af ATP på grundlag af tal fra Danmarks Statistik. I 21 af Nordjyllands 27 kommuner har under en tredjedel af borgerne supplerende pensionsindtægter. Det er et ret entydigt billede af et skævt Danmark: Jo længere ude på landet, jo færre har supplerende pensionsindtægt. I knapt 100 af landets 272 kommuner lever over 70 pct. af pensionisterne uden supplerende pensionsindtægter. Det levner ikke plads til det store forbrug. Har man ikke anden indtægt er der for en enlig maksimalt omkring 12.000 kr. om måneden før skat. Gifte pensionister modtager brutto maksimalt 10.000 kr. om måneden. Altså en årsindkomst på 120.000 - 144.000 kr. I Nordjylland er det de tre store centerbyer med mange offentlige arbejdspladser og dermed et stort antal funktionær-ansættelser, som har den største andel af pensionister med supplerende pensionsindtægter: Aalborg, (40 pct.), Hjørring og Fredeikshavn (37 pct.), Hobro (33 pct.), men også de store pendlerkommuner Skørping og Aabybro. Her bor samlet 54 pct. af hele den nordjyske befolkning. I Aalborg er de supplerende indtægter i gennemsnit størst: 98.748 kr. I Nørager har de få, som har et supplement til folkepension og ATP, også det laveste beløb: 64.480 kr.i snit. I ATP’s analyse indgår kun supplement fra anden pensionsopsparing, altovervejende arbejdsmarkedspensioner. Det nuværende billede vil ændre sig, i takt med, at arbejdsmarkedspensioner har fået større udbredelse. - Men der er fortsat en tredjedel af befolkningen, som ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension. Det er selvstændige, langtidsledige, førtidspensionister. Folkepensionen vil også på langt udgøre over halvdelen pensionindkomsten for over 60 pct. af pensionsindkomsterne. Den større udbredelse af arbejdsmarkedspensioner gør hverken folkepension eller ATP overflødige, understreger analysechef Ole Beier Sørensen, ATP. I analysen er pensionisternes eventuelle formuer f.eks. i form af fast ejendom eller fra salg af sådan, ikke indregnet. Og fra andre analyser ved man, at de mindste ejendomsformuer og de mindste stigninger i ejendomsværdierne er sket i landområderne - nøjagtigt der, hvor fletallet af pensionister har mindst at gøre med.