Nødvendig nytænkning

Hvis nogle af de mange teknologiske projekter, der i øjeblikket bliver prøvet af og overvejet lokalt, ender med at blive standard nationalt, kommer det til at præge de flestes hverdag

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I tyndt befolkede kommuner kan der være god mening i at skifte personalet i den lokale borgerservice ud med en videoskærm, hvorpå borgerne kan tale med en medarbejder, der sidder et andet sted i kommunen. Billedet er fra Borgerservice i Århus.Foto: Valdemar Jørgensen/Polfoto

NORDJYLLAND:Når borgerne i Gedser fra 1. april skal have nyt pas, søge om støttekroner til tandlægeregningen eller bede om hjælp til at få overblik over økonomien, er det ikke et menneske af kød og blod, der tager imod i den lokale borgerservice. Den kommunale medarbejder befinder sig nemlig et andet sted, så kontakten går i stedet via en videoskærm. - Men selvom det foregår via videoskærm, vil der jo stadig være en, der spørger dig, hvad de kan hjælpe med. Det er stadig et levende menneske, der ser dig i øjnene og giver dig de svar og den hjælp, du har brug for. Vedkommende er bare ikke fysisk til stede, fortæller Ib Østergaard Rasmussen, der er administrerende direktør i Guldborgsund Kommune. Klar tendens For ham er forsøget med borgerservice på videoskærm en simpel løsning på den udfordring, det giver at være en kommune med forholdsvis få borgere fordelt på et stort areal. Ikke mindst når de økonomiske og personalemæssige ressourcer især fremover bliver begrænsede. - Med løsningen her kan vi fortsætte med at hjælpe folk, hvor de er, samtidig med at vi sparer nogle penge, siger han. Videoskærmene i Guldborgsund Kommune er bare ét eksempel ud af mange på en klar tendens. Nemlig at det offentlige i stigende grad forsøger at finde teknologiske løsninger på den enorme udfordring, der venter forude, når mange går på pension, flere får brug for pleje, og der bliver færre til at udføre arbejdet og sende skattekroner ned i fælleskassen. For som professor i it-teknologi på Copenhagen Business School, Kim Normann Andersen siger: - Alle er vist efterhånden enige om, at den offentlige service ikke kan gennemføres på det niveau, vi har, hvis vi ikke finder nogen måder at bruge teknologien lidt mere intelligent på. Ideen til den fremtidssikrede borgerservice fik den administrerende kommunedirektør i San Jose, Californien, i en tilfældig kontorbygning, hvor receptionisten var erstattet af en videoskærm. Men støttekronerne til projektet kommer fra ABT-fonden. Fonden er sat i verden for at give det offentlige økonomisk hjælp til at prøve forskellige teknologiske løsninger af. De gode eksemplers magt I øjeblikket er det især sundheds- og ældreområdet, der rører på sig. Men håbet er, at fonden med tiden også får ansøgninger fra nogle af de andre områder, der i fremtiden kommer til at mærke manglen på arbejdskraft. Dagpasning, folkeskole og uddannelse. For de bedste løsninger dukker kun op, hvis man prøver tingene af, lyder en af pointerne fra sekretariatsleder i fonden, Ulrich Schmidt-Hansen. - Den bedste måde, vi får forklaret på, hvad der kan lade sig gøre, det er jo ved konkrete eksempler - så vi også får sat en lidt mere positiv dagsorden omkring effektiviseringer. Særligt på kerneserviceområder har effektiviseringer været tænkt som lig med fyringer, men med det antal medarbejdere, som går på pension i de kommende år, bliver det ikke fyringer, men mangel på arbejdskraft, som kommer til at sætte dagsordenen. Det sætter os, der er tilbage, overfor en ganske betydelig udfordring. Og det er her, teknologien kan være en del af løsningen, siger han. Og det offentlige er fyldt med ildsjæle, der er parat til at sparke udviklingen yderligere i gang, vurderer Lars Jannick Johansen, direktør i tænketanken Mandag Morgen. - Jeg oplever en masse ildsjæle, der er meget åbne over for det her område. Men det er jo netop fordi, der så småt begynder at komme succeshistorier, så flere kan se, at det er muligt og nødvendigt at finde bedre og billige løsninger, siger han. Plads til individuelle hensyn Hvis nogle af de mange projekter, der i øjeblikket bliver prøvet af og overvejet lokalt, ender med at blive standard nationalt, kommer det til at præge de flestes hverdag. Det kan betyde, at fysioterapeuter fremover klarer en del af genoptræningen af deres patienter via en videoskærm i hjemmet. Måske bliver det robotter, der overtager social- og sundhedspersonalets støvsugertjans på landets plejecentre. Din kontakt med det offentlige bliver helt sikkert i endnu højere grad noget, der foregår over nettet. Og måske bliver en del af ungernes undervisning fremover noget, en computer tager sig af. En nødvendig udvikling. Men også en udvikling, der kræver omtanke, understreger Birgit Jæger, der er professor i teknologi og samfundsudvikling på RUC. - Det er meget vigtigt, at man hele tiden er opmærksom på, hvilke mennesker man gør til brugere af de her teknologiske løsninger. For der vil være nogen, hvor det er den bedste løsning. Der vil være nogen, der er lidt usikre, men nok skal lære det. Men så er der også dem, hvor det vil være en katastrofe at forlange af dem, at de skal kunne benytte sig af den slags teknologi. Det vil de ikke kunne håndtere, og de vil opleve det som voldsomt angstprovokerende, siger hun. Holdningen hos ABT-fonden er da også, at teknologien stadig skal give plads til individuelle hensyn. - Hele pointen er faktisk, at teknologien giver mulighed for, at man kan sige "Fru Jensen er ikke tryg, så hun skal have hjælpen på den sædvanlige måde. Men det, at vi kan hjælpe hr. Hansen og fru Pedersen på den nye måde, giver ressourcer til fru Jensen. Så frem for at være noget, vi lige nåede med neglene, så vandt vi faktisk et ekstra kvarter. Og det gælder mange steder; rutinen og alt det lette skal vi have teknologien til at klare for os så hurtigt og smidigt som muligt, så vi har tid til alt det svære, for det vil jo stadig være der, siger sekretariatsleder Ulrich Schmidt-Hansen. Mulighedernes land For få dage siden skulle en varetægtsfængslet sønderjyde have forlænget sin fængsling. Selve fristforlængelsen tager som regel ikke mere end et kvarter, men alligevel kan det koste et par betjente en hel del arbejdstimer, når de skal transportere arrestanten fra arresten i en by til retssalen i en anden. Men i dette tilfælde slap de for turen fra Haderslev til Esbjerg og sparede dermed en hel del arbejdstimer, for retterne i Sønderborg og Esbjerg har fået installeret udstyr, der gør det muligt at klare forlængelsen som en videokonference. Det er simple løsninger, som denne, der ifølge direktør i Mandag Morgen, Lars Jannick Johansen viser de mange nye muligheder, der ligger i velfærdsteknologi. - Det handler jo ikke kun om at bespare og beskære, men også om at skabe muligheder. Og derfor skal man lade være med at tænke det som mennesker over for maskiner. Det er i højere grad et spørgsmål om, hvad virker og hvad virker ikke. I Guldborgsund Kommune er Ib Østergaard Rasmussen ret sikker på, at den nye fjernbetjente borgerservice viser sig at virke helt efter hensigten. Og det stopper ikke her. For tanken er at placere borgerservicen på bibliotekerne, så man dermed kan udvide åbningstiden. Samtidig bliver det for borgere med webcam muligt at koble sig på derhjemme. For som den administrerende direktør siger: - Det her handler om kreativitet, om at tænke alternative løsninger og så turde føre det ud i livet. Og forhåbentlig er den slags effektivisering noget, som borgerne faktisk kommer til at opleve som øget service.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk