Nødvendig reform

Efter at statsministeren sprang den politiske bombe i sin nytårstale - at afskaffe efterlønsordningen - har det ikke skortet på historier om alle de ulykker, som dette vil medføre.

Fagforeningerne er oppe på de høje nagler med at forsvare deres medlemmers privilegier. Deres fremmeste argument er, at det vil gå ud over alle med et dårligt helbred. Men her er de ude på tynd is. For selvfølgelig er der nok nogen med dårligt helbred, der - fordi ordningen eksisterer - vælger at trække sig tilbage og gå på efterløn. Pointen er imidlertid, at de ikke er berettiget til efterløn, hvis de ikke er arbejdsduelige, og de bør derfor i princippet betale deres efterløn tilbage og få godkendt en førtidspensionering. Fagforeningerne bryder sig i det hele taget ikke om, at deres ret til at gå på pension i starten af 60'erne bliver udfordret. De synes, at det er urimeligt, at man skal visiteres til en ydelse. I yderste konsekvens betyder deres argument, at man skal indføre borgerløn i Danmark, så folk selv helt kan bestemme, om de vil arbejde, eller om de vil leve af skatteyderbetalte ydelser. Man fristes til at spørge, hvor solidariteten er henne. For hvis folk selv skal bestemme, hvornår man kan trække sig tilbage på skatteydernes regning, så bliver der slet ikke penge til en folkeskole i verdensklasse, offentlige hospitaler med høj standard eller børnepasning af høj kvalitet. Alle nøgterne analyser viser, at Danmark står over for store økonomiske udfordringer, og en afskaffelse af efterlønsordningen er en af de vigtigste brikker til at fremtidssikre dansk økonomi og dermed fundamentet for det danske velfærdssamfund. Enhver politiker, der vil bryste sig af økonomisk ansvarlighed, bør derfor hilse statsministerens invitation til en afskaffelse af efterlønsordningen velkommen. Vi står i en alvorlig situation i øjeblikket, men vi er også så privilegerede, at vi selv har mulighed for at gøre noget ved det. Derfor er den nuværende diskussion både velkommen og vedkommen. Og for politikerne er der et klart valg. Enten kan de vælge at betræde vejen mod at fremtidssikre dansk økonomi ved at gennemføre reformer, der sikrer virksomhederne tilstrækkeligt med arbejdskraft på længere sigt, og som letter de offentlige kasser for en væsentlig byrde. Og her kommer vi ikke udenom, at en afskaffelse af efterlønnen er et af de væsentligste bidrag. Eller også kan de vælge at blive på vejen mod afgrunden i fornægtelse af de udfordringer, som samfundet står over for. Valget burde være let også for befolkningen.

Forsiden