Frederikshavn

Nødvendig skattestigning

BUDGET:Jeg er glad for at det efter mange og lange forhandlinger er lykkedes at få et så bredt forlig som det er blevet. Det er aldrig godt at måtte sætte skatten og grundskylden op, men det har været nødvendigt. Alle har, måtte bøje af, men det er en positiv ting, idet det viser, at der har været en meget stor forståelse for, at man ville det brede forlig. Samtidig havde jeg gerne set at der var kommet flere penge til det sociale område, der er kommet 19.5 mio. mere til plejeområdet, det var nødvendigt, idet der er blevet flere plejekrævende ældre, end man havde forudset. Ligeledes er der er afsat 13 mio. til renovering af tre ældrecentre, hvilket var nødvendigt, da de ellers vil blive lukket af arbejdstilsynet. Jeg forsøgte forgæves at få 7.7 mio. mere til dementområdet, men der var ikke opbakning til dette, til gengæld glæder jeg mig over at jeg fik afsat 800.000 kr. til en ledsagerordning, der gælder for alle i den nye kommune, ligesom jeg er tilfreds med at der er afsat 7 mio. i 2009 til et senhjerneskadecenter, hvilket jeg mener, der er et stort behov for at arbejder videre med. Det er også godt, at vi har afsat et stort mio. beløb til genopretning og forbedringer på skoleområdet, til gavn for både ansatte, men især for eleverne, det er der virkeligt brug for, ligesom der nu er afsat penge til at vi kan komme i gang med renoveringen af rådhuset.