EMNER

Nødvendigt at ændre grundlov

EU:Med den nye forfatning for EU rejser der sig en række spørgsmål. Et af de helt store er, hvorvidt vi kan tiltræde en forfatning for EU, uden at ændre den danske Grundlov. Spørgsmålet er selvfølgelig aktuelt nu, da vi netop fejrer Grundlovsdag. Mandag 3.6. blev der holdt Grundlovskonference på Christiansborg. Her konkluderede regeringen, at der ikke var brug for en kommission, der skulle forberede en grundlovsrevision. Hidtil har diskussionen om en Grundlovsændring drejet sig om alle mulige andre spørgsmål end Danmarks mulighed for at tiltræde en ny forfatning for EU. Man har talt om at Grundlovens sprog skulle moderniseres, at kirken skulle udskilles fra staten, at der skulle skrives flere menneskerettigheder ind osv. Men nu melder tiden sig, hvor det er yderst påkrævet, at vi diskuterer om Danmark rent faktisk kan underlægge sig en EU-forfatning uden at ændre Grundloven. Jeg mener ikke vi kan. Hvis vi tiltræder EU-forfatningen vil dansk ret blive underlagt EU-ret. EU-retten vil have forrang i forhold til den danske ret. Det står klart at læse i Forfatningens artikel 10. Vi vil f.eks. også blive udstyret med en udenrigsminister for EU der skal forhandle på EU's vegne. Disse to meget vigtige områder gør, at vi ikke kan sige ja til forfatningen uden at ændre Grundloven. Ifølge Grundlovens paragraf 20 kan vi afgive dansk suverænitet i et nærmere bestemt omfang, d.v.s. i afgrænset omfang, til mellemfolkelige myndigheder. Men der er ikke tale om afgrænset afgivelse af suverænitet, når vi tiltræder en forfatning, der giver EU-retten forrang i forhold til dansk ret og når EU endsige får mulighed for at agere med en selvstændig udenrigspolitik.