EMNER

Nødvendigt at inddrage Hamas

JERUSALEM:Som USA's præsident fra 1977 til 1981 fik Carter Israel og Egypten til at indgå Camp David-fredsaftalen, og trods massiv kritik fra Israel og amerikanske politikere mener han, at der er behov for at inddrage Hamas, hvis en Mellemøst-fredsaftale skal blive en realitet. - Vi mener, at problemet ikke er, at jeg mødtes med Hamas i Syrien. Problemet er, at Israel og USA nægter at mødes med disse folk, som bør involveres, sagde han. Den 83-årige modtager af Nobels fredspris mente, at det står klart, at det ikke giver pote at ekskludere Hamas, og som belæg for sin teori henviste han til den optrappede konflikt mellem Israel og Hamas i Gazastriben. Carter måtte dog også erkende, at Hamas har afvist hans forslag om en våbenhvile.