Ryglidelser

- Nødvendigt med flere muligheder for de praktiserende læger

Kroniske sygdomme skal tages i opløbet, så flere patienter undgår indlæggelse. Det stiller større krav til både kommuner og praktiserende læger.
ARKIVFOTO: Torben Hansen

Kroniske sygdomme skal tages i opløbet, så flere patienter undgår indlæggelse. Det stiller større krav til både kommuner og praktiserende læger. ARKIVFOTO: Torben Hansen

FREDERIKSHAVN:I forbindelse med den nye sygehusstruktur er der lagt op til, at antallet af indlæggelser af patienter med kroniske sygdomme skal bringes ned. Det betyder blandt andet, at de praktiserende læger får en anderledes rolle, da en større indsats for patienterne med kroniske lidelser er nødvendig. Men det betyder også, at lægerne er nødt til at have flere muligheder, end de har i dag, mener praktiserende læge i Frederikshavn, Kaj Bernth: - Hvis vi i dag vil have lavet en MR-scanning af en rygpatient, bliver han henvist til sygehuset, hvor man igen vurderer patienten, og hvor han efterfølgende får tid til en scanning om mange år. - Ventelisten til MR-scanning er utrolig lang, og det betyder, at vi ikke kan stille diagnosen hurtigt og tage fat om patientens ryglidelse. Det er fint, at der kommer fokus på kroniske sygdomme, men som praktiserende læger er vi nødt til at have en udviddet paletten, så vi for eksempel kan visitere direkte til en MR-scanning, og at der ikke er flere års ventetid. Kaj Bernth opfordrer derfor til, at man skal have disse hjælpefunktioner, som for eksempel MR-scanning, på sygehusene i Hjørring og Frederikshavn, så den praktiserende læge kan lave en hurtigere diagnosticering og så patienten undgår overflødige undersøgelser. Ifølge Kaj Bernth er opgaven også at få kommunerne til at indse deres nye, sundhedsfaglige ansvar for borgerne.