Nøglemedarbejdere skal med på holdet

AALBORG: Nøglemedarbejderne skal med, når chefen sætter sig på skolebænken for at blive en dygtigere virksomhedsleder. Det er en af de umiddelbare konklusioner efter en evaluering af de to første nordjyske Plato-grupper omkring Mekoprint Electronics i Støvring og kontormøbelvirksomheden RBM i Fjerritslev. En anden ny skabelse, når to nye grupper går i gang senere i år vil være tilknytning af et advisory board - to personer lidt i retning af professionelle bestyrelsesmedlemmer - til hver af de deltagende virksomheder. Seks gange i løbet af Plato-projektperioden vil de to eksterne rådgivere besøge virksomhederne for at hjælpe med at holde ledelsen fast på forretningsplaner og vedtagne strategier. Plato-gruppernes nordjyske projektleder, Thomas Thellufsen, Erhvervscenter Nordjylland, har i en evaluering konstateret meget stor tilfredshed blandt deltagerne i de to første Plato-grupper. Mange siger, at de aldrig ville være nået så langt på egen hånd, og langt de fleste vil fortsætte i erfaringsgrupper, når projektperioden udløber. - Desuden har 75 pct. af deltagerne opnået vækst - både i omsætning og medarbejdertal - i løbet af projektet. Halvdelen har vedtaget at få sammensat en professionel bestyrelse, fortæller Thomas Thellufsen. Nogle få er faldet fra, og det udtrykker ifølge Thomas Thellufsen de store krav, der stilles til deltagernes ambitioner. - Det har været en forudsætning for at komme med i Plato-grupperne, at man var meget optaget af at skabe vækst i virksomheden, og dem der ikke helt har kunnet leve op til den forventning har sagt farvel igen, uddyber Thomas Thellufsen. - Og det er jo ikke kun deltagerne, der får noget ud af Plato-forløbet. Læremestrene på faddervirksomhederne får jo også nærmest en lederuddannelse i kraft af deres ansvar for deltagernes udvikling. Essensen i Plato er, at man får formidlet en masse nyttig viden uden at skulle bruge en masse tid på at læse i tykke bøger. Det er virkelighedsnært og meget nyttigt, understreger Thomas Thellufsen.