Nøglen sidder på den indvendige side af døren

Lokalpolitik 8. september 2004 06:00

HADSUND: Hvis byrådet i Mariager Kommune torsdag aften som ventet siger ja til at være med i en Mariager Fjord Kommune, så kan de fire kommuner ikke forhandle til anden side - med mindre alle er enige. Sådan udlægger borgmester Karl Christensen teksten, efter at han tidligere har slået til lyd for, at nøglen skulle sidde på den udvendige side af døren - altså at andre interesserede kommuner var velkomne. Karl Christensen siger, at vetoretten blev introduceret på det møde på Færgekroen i forrige uge, hvor politikere fra de fire fjordkommuner var samlet, som et svar på, at der fra Mariager-side var udtrykt betænkelighed ved en udvidelse nord. Borgmesteren giver udtryk for, at han finder det rimeligt, at de fire skal være enige, uanset i hvilken verdensretning en udvidelse skulle komme på tale, og han mener i øvrigt, at det er helt i tråd med signalerne fra byrådets nyligt overståede budgetseminar, hvor en Mariager Fjord Kommune fik første prioritet. Der er således, siger Karl Christensen, ingen planer om, hvad der skal ske, hvis Mariager Kommune imod forventning vælger samarbejdspartnere syd for fjorden. Han forestiller sig, at Hobro, Arden og Hadsund kommuner rykker tættere sammen, og diskuterer hvad så, men der er ikke taget højde for situationen. Hvad angår en udvidelse nord på, så slår Karl Christensen fast, at der ikke - "udover et par læserbreve" - har været noget, der tydede på, at Skørping overhovedet er interesseret i at blive lagt sammen syd på. - Jeg tror ikke, at Skørping vender sig mod Hadsund, siger borgmesteren, der i øvrigt ikke lader sig skræmme af, at hele "bananen" - Nibe, Støvring, Skørping og Sejlflod kommunern - bliver spist af Aalborg - og at en Mariager Fjord-kommune kunne blive klemt mellem Aalborg og Randers. - Lad bare folk arbejde i Aalborg og Randers, så skal de være hjertelig velkomne til at bosætte sig her, siger Karl Christensen, der også hæfter sig ved, at en Mariager Fjord Kommune med et indbyggertal på 44.000 kroner vil være ganske tæt på det økonomiske ideal på 50.000 indbyggere, som Strukturkommissionen har peget på.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...