Nøglen til et sundt liv ligger hos det enkelte menneske

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der er virus og bakterier alle vegne, men det er først, når vores immunforsvar er svækket, at vi tager imod, derfor bliver jeg stort set aldrig syg, selv om jeg har mange patienter, der er syge, forklarer Xiaoli Du.

Nøglen til et sundt liv, et liv i balance, er grundlæggende hos det enkelte menneske. Kinesiske Xiaoli Du, der er uddannet læge med speciale i vestlig medicin med den traditionelle kinesiske medicinske baggrund i Kina, nåede at arbejde et par år på hospital og forske i bl.a. sporstoffer og hvidløgs lægelige virkning i Kina, før hun sammen med sin mand bosatte sig i Tyskland. Da hendes mand derfra blev hentet til en stilling på AUU, hvor han i dag er fastansat som professor i kemi, flyttede parret og deres søn til Aalborg, hvor de tilfredse med tilværelsen har boet de seneste ca. 10 år. Her har Xiaoli Du akupunkturklinik i Danmarksgade – men årene i Vesten har ikke anfægtet hendes kinesiske sundhedsopfattelse. Et sundt liv, et liv i balance, bygger på grundlæggende elementer som sund kost og motion OG, siger Xiaoli Du, at man lytter til kroppens signaler og tager dem alvorligt. Det vil sige handler ud fra, hvad de fortæller. For den uindviede kan det umiddelbart lyde som det rene volapyk. Ikke desto mindre bygger udsagnet på en holistisk livsanskuelse, der er ca. 4000 år gammel, og som den dag i dag hersker i Kina. Og det havde den næppe gjort, påpeger Xiaoli Du, hvis det ikke var fordi, at man stadig anerkender den. Dengang, for adskillige tusinde år siden, fandt kineserne ud af, at kroppen er et sammenhængende hele. Ikke bare er krop, psyke og energi uadskillelige størrelser. Ifølge den kinesiske opfattelse løber der energibaner i kroppen, 14 meridianer, som hver står i forbindelse med 2 af vores indre organer. Sundhed, som Xiaoli Du definerer som både fysisk og psykisk velvære, bygger altså på balance i kroppen. At energien flyder uhindret. Sygdom skyldes ubalancer På tilsvarende vis siger man, at sygdom indirekte skyldes ubalancer i kroppen. At blokeringer hindrer, at energien flyder uhindret mellem meridianbanerne og kroppens indre organer. Derfor skal alle sygdomme ses i deres helhed. I kinesisk medicin taler man ikke bare om et sygt knæ eller hovedpine. Er der smerte et sted, ser man det som en ubalance i kroppen og behandler alle kroppens systemer som immunforsvar, kredsløb og lymfesystem. Ømhed, træthed, afføringsproblemer, søvnbesvær er altså alt sammen beskeder fra kroppen om, at der er ubalance et sted. Det er den slags signaler, eller beskeder, man skal være opmærksomme på – og reagere på. Måske skal man geare ned, omlægge kosten eller begynde at motionere. Gør man intet men haster uanfægtet videre, sætter man organerne på overarbejde, og så risikerer man i sidste ende, at tilstanden bliver kronisk, og at man bliver syg – og det forklarer lige præcist Xiaoli Dus udsagn om, at nøglen til et sundt liv, et liv i balance grundlæggende er hos det enkelte menneske. Og at man skal lytte til kroppens signaler og reagere på dem. Ganske forenklet men alligevel konkret kan man sammenhængende forklare, hvad hun siger med et eksempel: Det forholder sig sådan, at negative følelser påvirker leveren. Og får man ikke genoprettet denne tilstand, denne ubalance, glider man over i en tilstand med en kronisk stærkt påvirket lever – og med en sådan lever bliver man nemmere sur! Det dårlige humør og leverens tilstand hænger sammen. Krop og psyke hænger sammen. - Er sygdom opstået, gælder det altså om at behandle dens årsag i stedet for symptomet. Holistisk forebyggelse vigtigt Har man fået lungebetændelse eller bihulebetændelse er det selvfølgelig på sin plads at få penicillin, men lige så vigtigt er, påpeger Xiaoli Du, den store forebyggende indsats. At man har en holistisk indstilling til problematikken. Det er dét, hun som akupunktør har i forhold til sine patienter. Og som kinesisk uddannet læge vurderer hun dem ud fra flere forhold. - Jeg ser på deres tunge, deres øre og deres underben, som alt sammen fortæller mig meget om de indre organers tilstand. Xiaoli Du fremviser en lægebog med så mange eksempler på forskellige tungeudseender, at jeg kun undrende kan se til. Det er farven, belægningen og formen, der fortæller hende noget om patientens tilstand. På tilsvarende vis aflæser hun øre og ben. Og spørger ind til folks livsstil. Og giver foruden akupunktur kinesisk massage og øreakupunktur. - Men patienten kunne være sin egen bedste læge. Og mange af Xiaoli Dus patienter reagerer da også positivt – når først den værste skepsis har lagt sig. Men med til det billede hører, at de allerede har taget et skridt hen imod den alternative verden, når de indfinder sig i hendes praksis. Og de er på forhånd til en vis grad med på, at hun løser op for blokeringer og udrenser affaldsstoffer, når hun sætter nåle i. Men tiden er med Xiaoli Du og den kinesiske sundhedsopfattelse, føler hun. - Folk i dag føler sig så stressede og ved ikke, hvad de skal gøre. Det gør, siger hun, at de i stigende grad åbner sig for den asiatiske sundhedsopfattelse. Selv læger og en del sygeplejersker er blandt hendes patientkreds. Og det er godt, at stemningen er ved at vende. For som hun siger: Jo før folk kommer med deres dårligdomme, jo hurtigere kan hun genoprette balancen og opfordre til den omlægning i livet, der måske er nødvendig. - Forebyggelse er bedre end helbredelse. - Det er godt, hvis folk begynder at tage ansvar for sig selv. For deres egen skyld. For at sikre et liv i balance.