Demens

Nøglen til et værdigt liv for demente

Regeringen indfører nu mulighed for, at mennesker der har fået stillet diagnosen demens kan få indflydelse på deres eget liv, når sygdommen får overtaget.

Antallet af personer med demens er inden for de seneste år vokset. Det sker ikke alene fordi, der bliver flere ældre, men også fordi det i dag er muligt at stille diagnosen tidligere. Det skønnes, at der er mellem 80.000 – 100.000 demente i Danmark. Og hvert år kommer der omkring 19.000 nye tilfælde til. Alle mennesker har en grundlæggende ret til at bestemme over eget liv – hele livet. Men for mennesker med demens er det desværre en ret, som med tiden bliver svær at føre ud i livet. Demens svækker langsomt ens evner til at kunne handle på egne vegne og give udtryk for, hvad man ønsker. Konsekvensen er, at man langsomt mister indflydelse på eget liv og livsførelse. Derfor har vi en pligt til støtte demente og give demente de bedste muligheder for at opretholde indflydelsen på eget liv. Ikke mindst skal vi sikre, at demente på et tidligt tidspunkt får mulighed for selv at planlægge deres fremtid. Til oktober fremsætter jeg derfor et lovforslag, som skal sikre netop det. Lovforslaget medfører, at kommunerne så vidt muligt skal respektere dementes ønsker for fremtiden i forhold til bolig, pleje og omsorg. Ønsker, som personer med en demensdiagnose kan skrive ind i et såkaldt "plejetestamente". Plejetestamente kan indeholde helt konkrete oplysninger om, hvad den enkelte har af ønsker. F.eks. at man gerne vil have en øl til frokosten, at man gerne vil til frisør hver 6. uge, at man plejer at blive barberet om morgenen, at man er vant til at have make-up på, og at man har nogle bestemte ønsker til påklædning. Mulighederne er mange! Plejetestamentet kan principielt berøre alle de ting, som man selv mener, er vigtige ingredienser i en værdig alderdom og afslutning på livet. Plejetestamenter vil dermed kunne give både den demente selv og de pårørende en vis sikkerhed for fremtiden. Ikke mindst vil plejetestamenter kunne hjælpe plejepersonalet til at give en pleje, der er i overensstemmelse med den dementes ønsker og hidtidige liv.