nøgletallene

] Sparekassen Farsø kommer ud af 2003 med et overskud på 23,2 millioner kroner. ] Rente- og gebyrindtægterne blev på 81,4 millioner kroner. ] Egenkapitalen er på 216,4 millioner kroner. ] Det samlede udlån er på over en milliard kroner. ] Tab og hensættelser beløber sig til 20,6 millionerkroner.