Dyr

Nøje kortlægning af vildt og natur

Lindenborg Gods har dokumentation for, at anlæg af de nye levesteder for vildtet har haft en positiv betydning for bestanden af de forskellige arter.

Af de cirka 4.000 udsatte fasaner bliver omkring en tredjedel nedlagt af jægere.

Af de cirka 4.000 udsatte fasaner bliver omkring en tredjedel nedlagt af jægere.

- Siden starten på projektet i 2008 har godset haft Dansk Jagtakademi til at udarbejde en årlig teknisk rapport med angivelse af naturtilstanden og antallet af udvalgte dyrearter på de arealer på det 570 hektar store område, der er stærkest påvirket af ændringer i driften. - Det drejer sig om ræve, agerhøns, råvildt og harer. Optællingerne viser klart, at der siden 2008 generelt er en markant fremgang. Eksempelvis med hensyn til bestanden af harer, hvor der ved de første natoptællinger kun blev registreret en enkelt, mens der i fjor var hele 19 harer, forklarer Niels Grænge Jørgensen. Projektet er gennemført i samarbejde med godset og Foreningen af Danske Herregårdsjægere, der har finansieret kortlægningen. Bekæmpelse af rovdyr vigtigt Som skytte understreger han igen og igen nødvendigheden af også at bekæmpe de forskellige rovdyr på godsets arealer. - Ellers nytter det slet ikke noget at anlægge særlige levesteder for vildtet. Med rovdyr mener jeg både ræve, som vi med regelsættet har fået udvidet regulering på, husskader og gråkrager, der både kan finde på at tage fugleæg, fasankyllinger og harekillinger, bemærker han. Efter planen vil Lindenborg fortsætte med vildtoptællingen endnu et par år. Og anlæg af nye levesteder for vildtet er ikke færdig. - Nej, vi har også planer om på sigt blandt andet at etablere nogle vandhuller til vildtet, tilføjer Niels Grænge Jørgensen.