Lokalpolitik

Nøjes med minihal i Tranum

TRANUM:Der er ikke råd til minihal, skolefritidsordning og kulturcenter ved Tranum Skole. Kræfterne skal nu bruges på at få minihallen op at stå. Det blev konklusion på et møde, som samlede 23, lokalpolitikere, arkitekt og interesserede forenings- og skolefolk. Kim Bennike fortalte om, hvad arbejdsgruppen bag minihallen havde fundet frem til. Arbejdsgruppen har søgt bygge- og anlægsfonden om midler til bygningen af hallen, og tilbagemeldingen var, at da bygningen var kommunal, kunne bygge- og anlægsfonden ikke støtte projektet. Brovst Kommune har bevilget fire mio. kr. til bygning af en minihal. Skolefritidsordningen trænger endvidere gevaldigt til en renovering, og da ønsket om et stort fællesareal også er brændende, vil man gerne bygge både minihal, skolefritidsordning og kulturcenter. Kommunaldirektør Carl Stefan Bauditz orienterede om hvordan en selvejende institution bag minihal/ kulturcenter/skolefritidsordning kan organiseres. Der foreligger også en mulighed for at lave en forening, hvori den enkelte forening i Tranum-området har en repræsentant. Der var en del debat omkring bygning af en minihal, eller om man skulle slå det helt store brød op og bygge et kulturcenter. Forskellen er en udgift på yderligere to mio. kr., som der kan søges om eller lånes. Stemningen var dog noget tilbageholdende, da de daglige driftsudgifter vil blive store. Et af spørgsmålene er hvordan foreningerne vil stille sig til at skulle betale for husleje. Der var en udbredt stemning for at lave et realistisk budget inden man går videre, og at koncentrere sig om selve minihallen. Arbejdsgruppen bag minihallen regner med, at projekteringen af minihallen bliver færdig i maj og at byggeriet går i gang til august. Ved mødets slutning var der stadig en del spørgsmål, der var ubesvarede, og man enedes om at mødes igen 22. februar kl. 17.00 på Tranum Skole, hvor også nye interesserede er velkomne.