Lokalpolitik

Nøjes med tilbud fra een rådgiver

Sæby Museums utætte tag står foran udskiftning

SÆBY:Særlige omstændigheder er baggrund for, at Sæby Byråds børne- og kulturudvalg indstiller, at der kun hjemtages tilbud fra een rådgiver i forbindelse med en forestående og hårdt tiltrængte udskiftning af Sæby Museums tag. Indstillingen forelægges på tirsdag økonomiudvalget. Sæby Museum har ønsket, at rådgivnings- og projekteringsopgaven overdrages Arkitekt Erik Ejner Holms Tegnestue, og at dette firmas arkitekt Peter Carstens bliver tilsynsførende. - Peter Carstens er restaureringsarkitekt og vil kunne overskue problemer, der eventuelt vil opstå i forbindelse med tagomlægningen, siger museumsinspektør Bent Bang Larsen. Vi kender jo ikke husets aktuelle tilstand, før der er åbnet op for det gamle tag. Der har de sidste par år gentagne gange været problemer i forbindelse med regenskyl. - Er der ikke midler til den fulde tagomlægning ( der er afsat 600.000 kr. til formålet på Sæby Kommunes 2003-budget/red.), vil Peter Carstens være i stand til at skabe en holdbar løsning for den periode, hvor museet vil stå med gammelt og nyt tag. Museet er jo fuld af uerstattelige museumsgenstande, og vi vil være tryg ved Peter Carstens håndtering af sagen. Revurdering Både børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget har tidligere behandlet sagen om udskiftning af den fredede museumsbygnings tag. Efter økonomiudvalgets beslutning om, at der skulle arbejdes videre med sagen har børne- og kulturforvaltningen revurderet den. På det kommunale anlægsbudget i år er der afsat 600.000 kr. til nyt tag. Samtidig med indstillingen om at overdrage rådgivnings- og projekteringsopgaven til Arkitekt Erik Einar Holms Tegnestue har børne- og kulturudvalget indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 48.000 kr. til projekteringsopgaven. Beløbet tages af de 600.000 kr., der er afsat til tagudskiftningen. Kulturarvstyrelsen har tilladt udskiftningen efter bygningsfredningslovgivningen. Tilladelsen er givet ud fra en række forudsætninger. Sæby Museum har også søgt Kulturarvstyrelsen om støtte til projektet, men har for kort tid siden fået afslag.