Lokalpolitik

Nølende ja til skicenteret

Med 27 stemmer for og fire imod godkendte amtsrådet planerne for skicenteret - på visse betingelser

FREDERIKSHAVN:Godkendt - på visse betingelser. Sådan lød dommen over Skicenter Nordjylland, da amtsrådet i går eftermiddag behandlede det omdiskuterede projekt for Nordeuropas største helårs skicenter i det naturskønne område ved Flade Bakker. 27 stemte for og fire imod, men både ja- og nejsigere gav udtryk for betænkelighed og kritik af Frederikshavn Kommunes sagsbehandling. Amtsrådets godkendelse er da også betinget af, at Frederikshavn Kommune laver en lokalplan, der omfatter hele området. - Der er en frøns af regionplanforslaget - et område på ca. 10.000 kvadratmeter ned mod gården Købstrup - som ikke er taget med i lokalplanforslaget. Det er lige op til bakken, hvor man vil fylde 10 meter jord på toppen - og det er man selvfølgelig nødt til at udarbejde en lokalplan for med høringsret, så borgere og andre får mulighed for at ytre sig, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Hvis kommunen vil gennemføre planen baseret på en landzonetilladelse, vil det udløse en klage fra amtet. - Det vil ikke være i overensstemmelse med den ånd, der er i plansager og en anke har opsættende virkning, siger Orla Hav, som undrer sig over, at kommunen ikke har taget hele området med i lokalplanforslaget. Stor betænkelighed Jens Chr. Larsen (V) stemte ja, men understregede, at der hviler et stort ansvar på byrådet i Frederikshavn, der kender området og i enighed anbefaler projektet. Bjørn Danielsen (S) gav også udtryk for stor betænkelighed. Brian Kjær (S) sagde, at man ikke må sætte udviklingen i stå og tro at alt kan være som i 50'erne - og klandrede Frederikshavn Kommune for ikke at have inddraget hele arealet i høringsrunden. De radikales Gunhild Bach Nielsen sagde, at byrådet i Frederikshavn var blevet fristet af en stor pose penge, at den beskæftigelsesmæssige effekt var for ringe og at projektet vil være en definitiv ødelæggelse af naturen - det billige skidt... Niels Kr. Kirketerp (V) håbede, at fremtiden vil vise, at amtsrådet tager fejl med hensyn til betænkelighederne - og var glad for at den videre planlægning skal ske i Frederikshavn og ikke i Hobro. Personstøj medregnes Amtsrådets godkendelse forudsætter, at personstøj indregnes i den samlede støjbelastning fra skicenteret. Personstøjen er et af kritikpunkterne i indsigelsen fra beboerne i Båder Bæk, der gør opmærksom på, at det er et meget støjfølsomt område. Beboerne frygter, at en kunstig skibakke vil virke som en forstærker. Investorer stadig med Karl Erik Slynge, talsmand for investorerne, tror ikke, at amtsrådets betingelser får nogen betydning for realiseringen af Skicenter Nordjylland. - Vi har hele tiden vidst, at der skulle laves flere lokalplaner og selv om der bliver tale om en forsinkelse på et par måneder, er investorerne stadig med. Byrådet skal tage stilling til lokalplanforslaget på et ekstraordinært møde på onsdag i næste uge.