Nørager har ikke udelukket Hobro

Kommunen har bedt om en forhandling, men den må afvente et svar fra Mariager

Lokalpolitik 8. september 2004 06:00

HOBRO/NØRAGER: Selv om Hobro Kommune er blevet ringforlovet med Arden, Hadsund og - måske -Mariager, har Nørager Kommune ikke helt og aldeles opgivet at blive en del af den nye fjordkommune. Tværtimod har Nørager Kommunes politiske forhandlingsudvalg netop i et brev bedt Hobro Kommune om et møde for at drøfte muligheder og betingelser for en eventuel sammenlægning af kommunerne. - Men vi har også sendt et tilsvarende brev til vores nabo mod nord, Støvring Kommune, skynder borgmester Poul Larsen (K), Nørager, at tilføje. Personligt er han stemt for noget helt tredje, nemlig en vesthimmerlandsk kommune sammen med bl.a. Aars, Farsø og Aalestrup, men han erkender også, at man i Nørager Kommune står delt i spørgsmålet. Det gør man politisk og det gør borgerne i almindelighed. - Derfor er det kun ret og rimeligt, at vi sonderer terrænnet og får alle muligheder på banen, før vi træffer en endelig afgørelse, siger Poul Larsen. I Hobro har man som god nabo kvitteret for brevet fra Nørager, og det er sket med en tilkendegivelse om, at man vil vende tilbage til sagen midt i september. Det har borgmester Jørgen Pontoppidan (V), Hobro, en god forklaring på. - Vi er jo langt fremme med vore tanker om at danne en ny fjordkommune. Hobro, Arden og Hadsund er blevet enige, og vi venter nu blot på et svar fra Mariager. Det får vi formentlig efter et byrådsmøde i Mariager torsdag aften. Først når vi kender det, ved vi, hvor vi står, siger Jørgen Pontoppidan. Svaret for Mariager er nemlig afgørende for eventuelle forhandlinger med Nørager - og for den sags skyld andre kommuner, der måtte være interesseret i at blive en del af fjord-kommunen. - Vi har forpligtet os til at afvente svaret fra Mariager, før vi begynder at forhandle med andre. Hvis Mariager tilslutter sig fjord-kommunen, skal Mariager nemlig også være med til at føre de videre forhandlinger om en eventuel yderligere udvidelse af den skitserede fjordkommune, forklarer Jørgen Pontoppodan. Han er naturligvis glad for brevet fra Nørager Kommune, men for ham er det i første omgang det primære, at fjord-kommunen kommer på plads. - Dermed ikke være sagt, at vi bygger en Berlinmur op omkring de nuværende fire fjordkommuner. Andre vil kunne komme med, men forudsætningen vil i givet fald være, at de fire kommunmer omkring Mariager Fjord er enige om at optage forhandlinger til anden side, forklarer Jørgen Pontoppidan.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...