Lokalpolitik

Nørager hører da hjemme i Vesthimmerland

Men størst bifald høstede en Ravnkilde-borger, der anbefalede at følge efter "kronjuvelen Aalborg"

NØRAGER:Nørager hører naturligt hjemme i Vesthimmerland. Det indtryk efterlod i det mindste en halv snes indlægsholdere fra salen under den første times borgermøde-debat på Sortebakkeskolen torsdag aften. Taler efter taler agiterede for at glemme Rebild og kigge mod Aars og Vesthimmerland. Men bifaldene var beherskede. Måske lurpassede en pæn del af 140 fremmødte i den tætpakkede gymnastiksal, da det kom til stykket. Aftenens ubetinget største bifald høstede nemlig Hans Henrik Johansen, tilflytter til Ravnkilde og universitetsforsker i "regionale udviklingstræk", som tog ordet sidst på aftenen: - Hvorfor se Aalborg som en trussel, når storbyen tværtimod udgør selve kronjuvelen i Nordjylland. Aalborg skal forsøge at tage kampen op mod de stærke erhvervs-koncentrationer i Århus og Trekantsområdet. Det har Støvring forstået. Byen har formået at placere sig selv som partner til storbyen og gør dermed Rebild Kommune til et klart stærkere kort end Vesthimmerland. Højere uddannelsesniveau og bedre skatteborgere som i nord - det betyder virkelig noget, fremhævede Hans Henrik Johansen. Han kommenterede den helsides-annonce med 25 spørgsmål, som Johnni Kristensen, Nørager, for egen regning har indrykket i Nørager Avis. - Hvilket gymnasium foretrækker du til vores unge, lyder et af spørgsmålene? Spørgeren får det til at se ud, som om valget står mellem Støvring og Aars. Glemt det. Når gymnasievalget snart gøres helt frit, vil kampen stå mellem Aalborghus og Hasseris, hvor jeres unge fagmæssigt får langt flere valgmuligheder. På samme vis vil I opleve, at sygehusene til stadighed centraliserer sig mod Aalborg. I har ingen garanti for at bevare sygehuse vestpå, advarede Hans Henrik Johansen - uimodsagt. En stolt landmand Inden da havde Aalborg og omegn ikke just lydt som noget trumfkort. Central-administrationen blev eksempelvis skoset for at være landbrugsfjendsk. Landmand Oluf Bøgh, Stenild: - Ikke al erhvervsudvikling foregår jo langs motorvejen. Med mine tre ansatte er jeg personlig stolt af at være i en branche, der skaber jobs til 30 andre i følgeproduktioner. Men oppe i Aalborg spænder det røde kabinet ben for os landmænd. Lader ansøgninger om udvidelser ligge et til to år i en stak og gør det umuligt for os at drive vores erhverv. Skørping og Støvring søger jo mod et tæt miljøsamarbejde med Aalborg. Snart ender vi vel som habitatområde og nationalpark. Nord vil føre en langt mere bypræget politik end vest, som vil give os en harmonisk kommune. Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Munk (V), selv landmand: - Jeg er enig med Oluf Bøgh et langt stykke af vejen. Som egnens største erhverv oplever landbruget virkelig mange restriktioner. Men samarbejdet med Nordjyllands Miljøcenter med Aalborg som en central bidragyder betyder tværtimod en langt hurtigere behandling af ansøgninger, end vi er vant til. Nøgletal og service Leo Thysk, Mejlby: - Jeg synes debatten lidt for meget handler om nøgletal og kroner og øre. - Klart, hvis man i en kommune med 5600 indbyggere vil samle alle skolebørn i én skole og tilsvarende nøjes med ét ældrecenter, så får man jo nogle pæne nøgletal. Men jeg vil hellere bo i en lidt dyrere kommune, hvor man til gengæld decentraliserer og spreder servicen ud, for den slags betyder noget for borgerne i et tyndt befolket område. Det kan godt være, at Støvring har nogle bedre nøgletal og er mere velstillet end os. men de bruger i hvert fald ikke pengene på byforskønnelse. Herluf Christensen, Rørbæk: - Jeg tror overhovedet ikke på påstanden om, at erhvervsudviklingen vil være størst i Støvring. Tværtimod. Jo længere sydpå, jo mere erhvervsudvikling. Utryg ved centralister Også tre af de centrale skikkelser i Demokratigruppen gik løs på nord-løsningen. Søren Christensen, Rørbæk, mindede om Skørping Kommunes mere end tomme pengekasse: - Skørping har et minus på 8,9 millioner kroner i kassebeholdningen - og ligger betænkelig nært på at blive sat under adminstration af Indenrigministeriet. Hvorfor må vi ikke høre om den slags nøgletal på bordet? Kun Aars og Hobro er jo udpeget som hovedbyer i det nye regionplan-forslag, mens Støvring nøjes med status som egnsby med relation til Aalborg. Dermed gør man Rebild til en ren oplandskommune til Aalborg. Og så er jeg ærlig talt ikke tryg ved, at nord i miljøspørgsmål vil benytte sig af ekspertise fra Aalborg. Vi ved jo, hvor centralistisk, Nordjyllands Amt har optrådt på miljøområdet. Krydse grænser Johnni Kristensen, Nørager: - Regionplan-forslaget giver ikke plads til nye udstykninger i Nørager, og vi får ikke flere grunde i Haverslev, så Støvring kommer til at stå med et stort problem. Hvorimod Vesthimmerland 100 procent vil arbejde for at udbygge Haverslev, som med motorvejen netop er porten til Himmerland. Jørn Vestergaard, Mejlby: - Det kan da godt være, at valget er frit. Men man bør lægge sin handel inden for kommunegrænsen. Det gælder også brug af uddannelser og svømmehaller. I begge tilfælde ligger Aars tættere på os end Støvring. Borgmester Poul Larsen: - Jeg agter nu at krydse grænser som hidtil. Jeg har både min bank, læge og tandlæge i Aars. Og lad mig så minde om, at regionplanforslaget mødes med protester alle vegne fra, fordi det i uhørt grad er restriktivt. Forslaget bærer præg af at være skrevet før den nye kommunestruktur. Den færdige regionplan kommer til at se meget anderledes ud.