EMNER

Nørhå Sø har vokset sig stor

Sva­ner­ne har det godt med den for­hø­je­de vand­stand i Nør­hå Sø. Land­mæn­de­ne ser dog knap så lyst på de sto­re vand­mas­ser. Foto: Pe­ter Mørk

Sva­ner­ne har det godt med den for­hø­je­de vand­stand i Nør­hå Sø. Land­mæn­de­ne ser dog knap så lyst på de sto­re vand­mas­ser. Foto: Pe­ter Mørk

Svanerne trives, men landmændene synes det er træls med al det vandpå markerne NØRHÅ: ”Bare slentre gennem regn”, sang Grethe Ingmand. Sangens omkvæd må siges at have fået fornyet aktualitet i efteråret og vinteren, og midt i den våde elendighed kan man så glæde sig over, at det ikke var sne, som dalede ned kombineret med blæsten. Det ville nemlig utvivlsomt havde medført, at adskillige virksomheder måtte arbejde på halv kraft, fordi medarbejderne ikke ville kunne komme frem. Men nu blev det regn i stedet, og landmand Søren Hansen, Nørhågårdsvej, har nu lige pludselig fået udsigt til vand, og i spøg nævner han, at herlighedsværdien måske kan øge prisen på ejendommen. - Nørhå Sø er måske blevet ti gange større, og Teg Å er vel sine steder 100 meter bred, siger han, der har tre-fem hektar oversvømmede arealer ned til Teg Å. - Det er græs og brakmarker, men hvis plantedirektoratet kom forbi, kunne de kræve, at jeg skulle fradrage i min hektarstøtte fra EU, men heldigvis kommer de aldrig forbi om vinteren, siger Søren Hansen, der kan se svanerne svømme omkring. Svaner på de kanter er ikke usædvanligt, men det hører til sjældenhederne, at de svømmer så meget omkring som nu. Det får lige Søren Hansen til at indskyde en sidebemærkning om, at der sidst i september og begyndelsen af oktober var omkring 30 traner, som holdt hvil ved Nørhå Sø. - Og det er ganske usædvanligt, siger han og tilføjer, at den iagttagelse ikke har noget med nedbørsmængden at gøre. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk