Nørhalne Skole vil bevare selvstændighed

- Vi har 190 elever, og vi er et tilflytterområde. Det er ulogisk at lægge os ind under Biersted Skole, fastslår skolebestyrelsen. Opdateret kl. 10.10.

Trine Schultz: - Hvis man fjerner både ledelse og skolebestyrelsen fra en skole, udhuler det forældrenes engagement.

Trine Schultz: - Hvis man fjerner både ledelse og skolebestyrelsen fra en skole, udhuler det forældrenes engagement.

Det kom som en glædelig overraskelse for skolebestyrelsen i Nørhalne, at kommunalpolitikerne nu er begyndt at diskutere, om der skal være ni skoledistrikter i Jammerbugt Kommune i stedet for de syv, der er lagt op til i udspillet til en ny skolestruktur. Det er nemlig Nørhalne Skoles selvstændighed, der er på spil, og den vil skolebestyrelsen meget gerne holde fast i. Vokser mest - Vi er den skole i Jammerbugt, der er vokset mest i elevtal de senere år, fordi vi er et tilflytterområde. Nu har vi 190 elever fra 0. til 7. klasse, eller lige så mange som Biersted, som har overbygning. Det er ikke logisk at lægge os ind under Biersted, siger Trine Schultz fra skolebestyrelsen. Billig - Vi har en velfungerende og synlig ledelse, en engageret forældrekreds, og vi er lige så billige i drift pr. elev som Aabybro Skole. Vi har svært ved at se, at man kan opnå nogen som helst fordele ved sammenlægningen. - Som en af de mellemstore skoler i kommunen føler vi os lidt overset i debatten, fordi vi hverken er lukningstruet eller presset voldsomt på klassekvotienten, men vi vil altså kæmpe for at bevare vores selvstændighed, forklarer Trine Schultz. - Det er også farligt for forældreengagementet, hvis Nørhalne skal til blot at være et undervisningssted, og både ledelse og skolebestyrelse sidder et andet sted. Det vil påvirke hele miljøet omkring skolen og dens aktiviteter, mener hun. - Og det er meget uheldigt for en skole i vækst. Kræver dispensation Trine Schultz henviser også til, at det faktisk kræver en dispensation fra Undervisningsministeriet, hvis en skole med over 150 elever skal lægges ind under en anden skole. - Jeg ved godt, at man kan undgå at søge dispensation ved at nedlægge alle skoledistrikter og oprette helt nye, men det er i mod intentionen med loven. Trine Schultz understreger, at Nørhalne Skole har et fint samarbejde med overbygningsskolen i Biersted, og at ønsket ikke skal opfattes som en kritik af den.