Nørresundby-friskole tager kritik roligt

Nick Hansen, der er leder af den kristne ACE-friskole i Nørresundby tager politiske angreb fra såvel Socialdemokraterne som Kristendemokraterne med sindsro.

AMC-Skolen er sammen med tilsvarende friskoler i Thy og Vallensbæk kommet i politikernes og mediernes søgelys. - Jeg kan forstå utilfredsheden, hvis ACE-materialet (Accelerated Christian Education) var det eneste, vi underviste efter. Vi bruger kun 50 pct. af det, resten henter vi fra gængse materialer, som vi bruger inden for grundskoleundervisningen, siger han. ACE inddrager Gud og Bibelens ord i alle fag og lærebøger og lader De 10 Bud gælde i deres absoluthed. Anders Thomsen, formand for Biologilærernes faglige forening, har gennemgået undervisningsmateriale inden for hans område og siger, at det ingenlunde lever op til kravene i folkeskolen, som de er formuleret i friskolelovens § 1. - Alt, hvad vi ved om f. eks. istider, indgår slet ikke i undervisningen, siger han, idet han hæfter sig ved, at evolutionsteorien slet ikke omtales. Fire år gammel AMC-Skolen holder til i NNF's tidligere lokaler på Skansevej i Nørresundby og har eksisteret i fire år. Der er 60 elever, fordelt på fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Det er to år siden, der senest blev stillet spørgsmål ved de kristne ACE-skolers undervisning. Siden da har skolen to gange haft besøg fra Undervisningsministeriet, og Nick Hansen forventer, at tingene er på plads til alles tilfredshed i løbet af efteråret. - Vi har en løbende fornyelse i gang, siger fortæller han. Lukning i Rødovre Debatten om skolerne i Thy, Nørresundby og Vallensbæk kommer i forlængelse af, at ministeriet lukkede en tilsvarende skole, Samuelskolen i Rødovre, i sidste uge, fordi den ikke levede op til kravene om nuanceret undervisning. Undervisningsminister Ulla Tørnæs understreger imidlertid, at ministeriet i øjeblikket fører tilsyn med skolerne, og at de har fået en frist til efteråret, til at få tingene i orden. I modsat fald kan der blive tale om et skærpet kommunalt tilsyn med de tre skoler. - Min opgave et at sikre, at undervisningen står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskoleloven. - Det gør ACE ikke. Derfor er skolerne blevet bedt om at revidere deres materiale, og så vil vi besøge skolerne og se, om der er behov for yderligere initiativer, siger ministeren. - I de tilfælde, hvor jeg griber til at fjerne tilskuddet til friskolerne, så er jeg nødt til at være sikker på, at det foregår på et korrekt grundlag, og det tager tid. Men jeg tror, der er god grund til at være kritisk over for ACE-materialet, og vi har gjort det klart over for skolerne, at der er behov for en revision af materialet, siger Ulla Tørnæs. System fra USA ACE-undervisningsmetoden blev opfundet i USA i 1970 og bygger på et meget fundamentalistisk kristendomssyn. Både Gideonskolen i Vallensbæk og AMC-skolen i Nørresundby har i de senere år haft besøg af såkaldte undervisningsmissionærer fra det amerikanske hovedkvarter i Largo, Florida, som på sin hjemmeside oplyser, at ACE benyttes på over 7000 skoler i 135 lande. På AMC-Skolen i Nørresundby lægger man vægt på, at eleverne får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, "at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt". - Det er vigtigt, at hvert barn lever i en bevidsthed om, at det har en værdi, og at der er en mening med livet, siger Nick Hansen og tilføjer: -Det gode ved ACE-systemet er, at det er perfekt til differentieret undervisning og til at skræddersy tilbud til det enkelte barn. Nick Hansen er selv uddannet inden for administration og samfundsvidenskab på Aalborg Universitet. Han fortæller, at forældrekredsen bag skolen er meget blandet, og at man underviser efter, at børnene skal kunne begå sig ude i samfundet senere hen.