Lokalpolitik

Nogen i byrådet altid for venlige ved Arden

Gammelt nag over lynbevilling til Arden Hallerne dukkede op under vejsag i byrådssalen

Bilisterne kommer i fremtiden til at passere over mere lempelige chikaner ved skole, børnehave og idrætshaller på Hvarrevej. Foto: Torben Hansen

Bilisterne kommer i fremtiden til at passere over mere lempelige chikaner ved skole, børnehave og idrætshaller på Hvarrevej. Foto: Torben Hansen

ARDEN:Dagsordenen talte om fire nye vejchikaner på Hvarrevej i Arden. Men det var en helt anden dagsorden, byrådsmedlemmerne Frede Hansen (V), Steen Brandt (UP, Leif Christensen havde øje for under debatten i byrådssalen. Og både Niels Erik Poulsen og Ib Henriksen bifaldt på deres egen vis den pointe, at byrådet for blot et par måneder siden flyttede 240.000 kroner - øremærket til at forlægge Hvarrevej hen over parkeringspladsen foran Svalereden - over til den nye forsyningsvej til Arden Hallerne. Havde vi ikke foræret de penge væk til Arden Hallerne, så havde de stået på budgettet nu, så vi både kunne betale for at få nye vejchikaner og lappe huller og lave en bedre Hvarrevej til gavn for eksempelvis cyklisterne, fremhævede Frede Hansen (V). I dårlig forfatning - Nu skal vi i stedet ud at finde midler til at reparere en skolevej i dårlig forfatning, og det er uanstændigt, tilføjede han - og foreslog at overføre et beløb fra asfaltkontoen til Hvarrevej. - Jeg har megen sympati for Fredes bemærkninger, for det er jo fuldstændig rigtigt, at vi bare er gode ved Arden hver eneste gang - om det gælder skolen eller hallerne. Den bemærkning ser jeg meget gerne citeret i avisen, inviterede Niels Erik Poulsen (V). Steen Brandt (UP): - I det hele taget havde vi det dyreste byrådsvalg i Arden Kommunes historie, hvor vi gav andre 900.000 kroner til Arden Hallerne kun 14 dage før, krydserne skulle sættes, og det piner mig lidt. Vi kunne sagtens have brugt pengene til andre formål. Viceborgmester Ib Henriksen (UP): - Som jeg også sagde ved den lejlighed, så gav vi den dårligst belyste tillægsbevilling i min tid i byrådet. Men i øvrigt er det indlysende, at de vejchikaner nu skal lægges om. Til gengæld er jeg imod Fredes forslag om at tage pengene fra asfaltkontoen. Den skal altså bruges til gavn for vejstykker ude i de mindre byer, insisterede Ib Henriksen. Ej heller Frede Hansens partifælle, udvalgsformand Elav Pinstrup (V) havde lyst til at røre ved asfaltkontoen. - De penge er allerede brugt én gang. Men vi sparer da cirka 30.000 kroner på vejchikanerne ved kun at skifte tre og bevare den nuværende ved bygrænsen. - Så lad os i det mindste bruge dem på asfalt, insisterede Frede Hansen. Fire vejchikaner På det tidspunkt havde Marie Prip (S) og Lisbeth Toft (S) for længst insisteret på, at det altså var en anden dagorden, man skulle forholde sig til. - Som den første by, der i tidernes morgen fik gjort noget ved skolevejen, så trænger Arden igen. De nuværende chikaner er slidt op, forklarede Marie Prip. -Jeg havde nu gerne set en mere grøn løsning med beplantning.Det lod sig af pladsmæssigt grunde ikke gøre. I stedet må vi glæde os over, at der nu kan ryddes sne - også for cyklisterne, uddybede Lisbet Toft. - Men det er jo trist, at vi på skolen lærer børnene om tal - nul, eksempelvis - når de voksne ikke finde ud af at tælle ned til 50 kilometer i timen, uden at vi er nødt til at montere bump med stænger, der stritter, filoferede Paul Arnbak (S). Og henviste dermed til den løsning, som byrådet dermed godkendte. Nemlig tre nye bump - indsnævret til fire meters vejbredde via aftagelige stelere. Det nuværende vejbump med chaussésten ud for fritidsordningen bevares derimod uændret.