EMNER

Nogen må tage ansvaret på sig

RETSSIKKERHED: Der er to aspekter i de sager, der har været om incest og tvangsfjernelser af børn i Farsø Kommune. Det ene aspekt er, at når det drejede sig om at få borgerne "dømt", så var der ingen problemer med at skaffe de nødvendige ressourcer og den nødvendige tid til at få sagerne gennemført meget hurtigt. Det andet aspekt er, at når det så kommer dertil, hvor det bliver kendt, at der er noget galt i sagerne, og at der er noget, som der skal undersøges, for at give borgerne en ny sagsbehandling, og genoptage sagerne, så haster det ikke så meget med at komme i gang med at se på sagerne, få dem mere nøje gennemgået, så de kan blive belyst fra en helt anden vinkel, nemlig den vinkel der hedder "fejlvinklen". Hvor mange fejl er der lavet fra de ansvarlige politikere og lederes side? Ingen i kommunen vil udtale sig. Ingen vil så meget som bare erkende, at det er da muligt, at der er sket fejl i sagsbehandlingen. Alle klapper i som østers, og man har travlt med at give alle mundkurv på og lave tavshedsløfter. Selvfølgelig kan alle da få taget deres sager op igen, bare de henvender sig til kommunen! Var det ikke på sin plads, at det var kommunen, som af eget initiativ, tog alle sager op igen? Men det er dog lovet fra kommunens side, at når man får tid og ressourcer, så skal man nok se på sagerne. Det haster jo heller ikke så meget med at give borgerne en hurtig og retfærdig behandling, som det hastede med at få dem dømt. Kommunen har udtalt i sagen, at når nu de ansvarlige er blevet fyret, så skulle den sag være ude af verden, og man kan starte på en frisk. Det kan da godt være, at kommunen mener, at kommunen kan starte på en frisk. Hvad er det for en form for moral. De ansvarlige politikere og ledere m.fl. skal da vel stilles til ansvar for deres fatale fejltrin, som har ødelagt mange familier, ellers hører alt da op. Men det går nok på den måde, hvis det står til kommunen, at sagerne ties ihjel, trækkes i langdrag, og at man håber på, at der er nogle, som ikke orker at gå det hele igennem en gang til, samt at nogle sager går i glemmebogen. Sådan må det under ingen omstændigheder gå. Hvis det bliver resultatet, så vil retssikkerheden lide et stort nederlag. Ikke mindst så vil tiltroen til, at der er retssikkerhed også for den "almindelige" borger, kunne ligge på et meget lille sted. Hvis der er en ansvarlig politisk ledelse i Farsø Kommune, så er der nogen, som tager konsekvensen af manglende tilsyn m.v. og trækker sig tilbage, vedgår sig sit ansvar og tager sin straf. Det ville tjene disse ansvarlige til ære, og ikke mindst så ville det vise, at der er da nogen, som tager sit ansvar alvorligt, og ikke løber fra det, når det går galt. (fork. af red.)