Noget at lære af pjece-sag

Frem mod det næste folketingsvalg - som skal finde sted allersenest 8. februar 2009 - kan alt bruges i den valgkamp, som på én og samme tid er skudt i gang - og så alligevel ikke rigtigt. For eksempel er det på det seneste blevet genstand for ganske heftig debat, at forskere har følt, at der er blevet manipuleret med deres konklusioner. Med et par års forsinkelse er et par forskere i hvert fald pludselig kommet i tanker om, at den siddende regering da vist forresten har været ude med udstregningspennen og retteblækket i en pjece om fremtidens klima og den globale opvarmning. Tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt (V) har da også indrømmet, at han tilbage i foråret 2004 personligt har ændret i dele af indholdet i en pjece fra Miljøministeriet ved navn ¿Tilpasning til fremtidens klima¿, blandt andet i et afsnit om det nødvendige i at udvide Danmarks kloakker. I pjecen har den daværende minister tilføjet, at der var ¿megen usikkerhed om menneskets bidrag til drivhuseffekten¿ - også selv om videnskabsmænd var enige om det modsatte. Men ifølge topembedsmænd i Miljøministeriet fandt regeringen det ikke bevist, at klimaændringer var menneskeskabt. Og Hans Christian Schmidt ¿udlagde, hvad regeringen mente om sagen¿, som han udtrykker det, ligesom han peger på, at forskere før i tiden, da pjecen blev til, var mere uenige om årsagen til klimaændringer end de er i dag. Så langt kan den tidligere minister - og nuværende gruppeformand for Venstre - have ret i, at alt, hvad der fremgår af, hvad en regering udsender af pjecer, selvfølgelig er udtryk for den pågældende regerings holdning. Og at enhver pjece fra ethvert ministerium derfor er at betragte som et partsindlæg. På deres side kan videnskabsmænd godt tale om fordrejninger og manipulationer. Men dels er klimaændringer stadig genstand for en del diskussion - også når der handler om, at de er andet og mere end udelukkende menneskeskabte. Dels kan ministerier måske lære noget af sagen. For eksempel kunne man i pjecer fremover fremlægge, hvordan verden ser ud ifølge eksempelvis videnskabsmænd - og hvordan verden ser ud i følge ministeriet - og så lade læserne selv vurdere i stedet for, at ministerier neddæmper videnskabsmænds resultater og konklusioner med beskyldninger om manipulation til følge.