EMNER

Noget at mødes om

Mere end 500 godkendte foreninger i Aalborg

AALBORG:Hvis fem mennesker med de samme interesser mødes, danner de en forening. De fleste kender efterhånden det gamle ordsprog, og ifølge de seneste tal, er Aalborg Kommune ingen undtagelse. Byen rummer nemlig mere end 500 godkendte foreninger, og da de fleste er berettiget til kommunale tilskud, koster det hvert år skatteborgerne millioner af kroner. - Der er selvfølgelig en række krav, som man skal opfylde for at blive godkendt som tilskudsmodtager, siger leder af kommunens fritidsafdeling, Erik Kristensen. - Men de er ikke svære at forstå, og hvis folk har svært ved at finde ud af det, hjælper vi dem gerne med ansøgninger og så videre, foklarer han. Ifølge Erik Kristensen har Kultur- og Fritidsforvaltningens ansatte meget opmærksomme på at hjælpe nye foreninger. Og forvaltningen bruger især mange kræfter på at vejlede folk af anden etnisk oprindelse. En opgave, der suppleres af Projekt F, som arbejder på at forbedre børn og unges med anden etnisk oprindelses deltagelse i det eksisterende forenings-liv. - Jeg synes faktisk, vi giver folk en god hjælp, siger han. - Kravene til nye foreninger er let tilgængelige, og vi gør også meget for at udforme vores materialer og ansøgnings-skemaer i et forståeligt sprog. Kunstigt oppustet For kort tid siden blev en af byens somaliske foreninger tvunget til at lukke, men den slags hører heldigvis til sjældenhederne. En nyligt overstået revision viser nemlig, at så at sige alle foreninger i dag har tjek på deres medlemstal, og det glæder både forvaltningen og politikerne. - Selvom der i dagligdagen ligger et stort arbejde i at være forenings-leder, har de fleste efterhånden forstået budskabet, siger Erik Kristensen. - Derfor er der heller ikke noget at komme efter, når vi reviderer deres medlemstal, og det er bestemt grund til at være stolt over, understreger han. Andre kommuner har fortsat problemer med kunstigt oppustede medlemstal - et regnestykke, som blandt andet betaler sig, fordi foreningerne ofte får tilskud efter, hvor mange under under 25 år, de kan mønstre. - Generelt benytter foreningerne sig selvfølglig af alle de tilskud, de har krav på, siger Erik Kristensen. I Aalborg Kommune drejer det sig primært tilskud til lokaler og aktiviteter, men der findes også en række puljer og konti til specielle formål. - I den forbindelse er det væsentligt at fremhæve, at vi i Aalborg - på trods af at det primært er aktiviteter for børn og unge der støttes - også giver lokale-tilskud til foreninger, hvor medlemmerne er over 25 år, siger Erik Kristensen. - Det gør man ikke nødvendigvis andre steder, og derfor bliver beløbet selvfølgelig en smule højere. Lokale-tilskudet løber i indeværende år op i 14 millioner kroner, og hertil kommer det såkaldte aktivitets-tilskud, som gives til unge under 25 år. Aktivitetstilskudet koster sammen med tilskud til ledere- og instruktører samt en speciel konto til materialer kommunen 10,5 millioner kroner. Det er ikke småpenge, men beløbene varierer alligevel meget fra forening til forening. - Man kan sagtens være en godkendt forening uden at modtage så meget som en eneste krone i tilskud, siger Erik Kristensen. - Det afhænger blandt andet af, om man sidder i lejede eller lånte lokaler, for hvis kommunen kan, forsøger vi ofte at henvise til kommunale lokaler, forklarer han. Stabilt antal De kommunale lokaler findes blandt andet på skoler og i haller, og foreningerne skal selv betale et gebyr for at låne dem. Gebyret udgør i øjeblikket 100 kroner pr. kvadratmeter, mens leje af hal normalt koster 40 kroner i timen. - Lokale-tilskudet afhænger også at den type aktiviteter, foreningen udbyder, fortsætter Erik Kristensen. - En skakklub med fem medlemmer vil selvfølgelig ikke kunne gøre krav på 500 kvadratmeter, og politikerne i folkeoplysningsudvalget kan også sige nej, hvis de synes lokalerne er for dyre i forhold til andre af tilsvarende størrelse, forklarer han. Selvom 500 - eller helt nøjagtigt 508 - foreninger er mange, er antallet af foreninger i Aalborg Kommune ikke vokset væsentligt i de seneste år. Ifølge Eriks Kristensen ligger det tvært imod nogenlunde stabilt med et udsving på fire - fem fra år til år. - Jeg tror, at det har fundet et stabilt leje, siger han. - I indeværende år har vi fået ni nye, men der er også en syv - otte, som har nedlagt sig selv, og så går det jo nogenlunde lige op. Når budgettet i på firtidsområdet alligevel løber op i 105 millioner kroner, hænger det blandt andet sammen med, at forvaltningen også har udgifter til faciliteter og drift - f.eks. af svømmehaller og klubhuse. - For aktivitets-tilskudenes vedkommende er det faktisk lykkedes os at opnå præcist, hvad vi ville, fortæller Erik Kristensen. Han henviser blandt andet til et point-system, som betyder, at unge mellem 7 og 17 år udløser det største tilskud pr. medlem. - Men det er også den gruppe, vi allerhelst vil have aktiveret, og derfor er det også dem, vi prioriterer højest. En prioritering der har resulteret i et øget antal af medlemmer i denne aldersgruppe, forklarer han.