Noget at se på

LINDHOLM:Lindholm Høje Museets historie går tilbage til 1989, da cementfabrikken Aalborg Portland A/S holdt 100 års jubilæum. Som en del af festligholdelsen skænkede virksomheden en nyopført museumsbygning på Lindholm Høje til Aalborg Kommune. I 1992 åbnede Aalborg Historiske Museum en omfattende udstilling om Lindholm Høje i den nye museumsbygning. I udstillingen kan man nu se, hvordan vikingelandsbyen på højene har set ud gennem tiden. Hvordan dens indbyggere gik klædt. Hvordan de dyrkede deres jord. Hvilke husdyr de holdt. Hvordan begravelserne på gravpladsen foregik. De originale oldsager er udstillet sammen med rekonstruktioner, panoramer, illustrationer, kort og tekst, så der både er mulighed for en umiddelbar oplevelse og for en saglig fordybelse.