EMNER

Noget om afstande

Jeg kører året rundt op til flere gange om ugen i min bil til Skagen, hvor jeg skal afholde de lovpligtige CV og Rådighedssamtaler som A-kasserne skal holde med de ledige.

Jeg kender efterhånden hver en forblæst klit og vindbøjet fyrretræ på min vej frem og tilbage, og jeg har aldrig oplevet at turen skulle være længere den ene vej end den er den anden. Jeg har mange gode snakke med folk ansat på havnen, i butikkerne eller i turistindustrien, og de er glade for – når nu loven forlanger et så tåbeligt samtalesystem – at disse samtaler trods alt kan holdes nogenlunde der hvor de bor. Men samtidig er man mere end vrisne over, at de tilsvarende samtaler, som det kommunale jobcenter også skal afholde hvert kvartal, absolut skal afholdes i Frederikshavn. ”Hvorfor er kommunen ikke lige så fleksibel som A-kassen?” spørger man. ”Det må dog være bedre at lade en person rejse nordbo, når der er samtaler nok til at fylde en dagskalender op, i stedet for at 12-15 personer skal køre til Frederikshavn med bil eller tog!” . Jeg kan kun give spørgerne ret, og kan som en ringe trøst oplyse, at situationen er nøjagtig den samme i Sæby hvor jeg bor. Men det er ikke det værste. De ledige er trods alt både raske, rørige og mobile, men problemet er det samme, når langtidssygemeldte skal have deres lovpligtige samtaler med kommunen. Disse skal også absolut foregå i Frederikshavn. Det er ikke rimeligt. Det kan ikke passe, at vi hægter vore yderområder af på denne måde. Vi må ikke centralisere den offentlige service så meget, at vi ikke længere kan møde vore borgere nogenlunde der hvor de bor. Det er fundamentalt vigtigt – hvis vi vil være med til at bevare og stoppe affolkningen af kommunens yderområder – at kommunen også yder en rimelig service til folk der bor herude. I det mindste i de situationer, hvor det er kommunen selv der forlanger mødet. Det lyder hult at ville slå sig op på at ville være klima- og energikommune, når man selv sætter gang i et så omfattende transportcirkus med afbrænding af benzin og co2 til følge.