EMNER

Noget om lommefilosofi

S-MÆRKESAGER: Flemming Sten (FS) har det med at (lomme)filosofere. For nylig var det S-mærkesager, og i hvor høj grad disse er tilgodeset i samarbejdet med V og Q, der måtte holde for. Selvfølgelig må hans filosofering ud til en bred kreds via den lokale presse. Lad da også mig filosofere lidt. En gang hed den konservative repræsentant i byrådet Preben Heegård. Han var kendt og respekteret for sin vilje og evne til at opnå resultater. Gerne gennem samarbejde i byrådet. Der var altid rosende omtale af hans indsats når De Konservative havde generalforsamling. Nu er det så FS, der er repræsentant for det parti. Han får også rosende ord for sin indsats.De må godt nok være fleksible folk, De Konservative. Lad os se på de sager, hvor FS beklager, at vi har forsømt vore mærkesager. Lokalesagen: Ældrecentre og plejehjem friholdes fra, at udefra kommende kan holde vælgermøder. Jeg tror, der er langt imellem konservative, der vil anfægte hjemmets ukrænkelighed. Rundkørslen ved Halsvejen: Amtet mente, at en rundkørsel var at skyde over målet. Men amtet mente også, at det var at skyde over målet, at lave afkørselsbaner, hvor Hørby-vejen går fra den gamle hovedvej mellem Dybvad og Syvsten. Selv det høje amt skønner forkert ind imellem. Områdegrupperne: Det er en mærkesag, at personalet har ordentlige lokaler at arbejde i. Det er afgørende for os, at vi bibeholder den decentrale struktur. Men det er også vigtigt, at opgaverne for borgerne løses bedst muligt i enheder af en tilpas størrelse. Derfor sammenlægningen af de to af grupperne. For få penge til frivilligt socialt arbejde: KORREKT! Der har vi et problem. Men den regering, som F S og ikke jeg har valgt, bestemmer, at mens vi frit kan bruge flere penge til rundkørsler mv, så SKAL vi skære ned på servicen overfor borgerne. Vi er glade for alle de gode anlægsopgaver og andet, som vi i samarbejde med V, Q og til dels T har fået taget hul på. Vi vil blive endnu gladere den dag, da vi sammen kan gå igang med vore mærkesager på de sociale områder. Skulle det ske, at FS til den tid vil være med og tage ansvar, så er han også velkommen. forkortet af red.