Noget værre vrøvl

Det tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser – i dag DTU Aqua – har begået en udredning af muslingefiskeriets mulige skadelige virkning på Limfjordens miljø.

Dyr 1. oktober 2008 06:00

I rapporten kan man bl.a. læse, at muslinger på muslingebankerne bruger meget ilt, hvorfor fiskeri af muslinger vil være til gavn for iltforholdene i Limfjorden. Det er ikke helt til at vide hvem der skal tro på dette besynderlige ræsonnement, men noget vrøvl er det! Det er rigtigt, at muslinger i lighed med alle andre organismer bruger ilt til deres stofskifte – og i tilgift minsandten også frisætter CO2. Fraværet af muslinger betyder dog ikke et mindre iltforbrug, da den algeføde, de ellers vil have indtaget, blot omsættes af andre af havbundens organismer. Det svarer til de nedfaldne æbler mange haver er præget af på denne årstid. Dem, vi ikke selv samler op, forsvinder jo på anden måde, idet de bliver spist af bl.a. solsorte, hvepse og mikroorganismer. I sidste ende er havbundens iltforbrug bestemt af algemængden, som igen er bestemt af mængden af næringsstof – og ikke af, hvem algerne tilfældigvis omsættes af. På samme måde er antallet af æbler på træet ikke bestemt af hvem der spiser dem, men af vækstforholdene, herunder tilgængeligheden af næringsstoffer. En legitimering af muslingeskraberiet kan derfor ikke begrundes i fjordens dårlige iltforhold. Samme absurde argumentation vil være sige at muslingefiskeriet er med til at reducerer CO2 udledningen til atmosfæren fordi muslinger frisætter CO2. Da det næppe er fravær af sagkundskab, der har spillet en rolle for rapportens konklusioner, ligner det bestillingsarbejde. Miljørådgivning fra en statslig institution må anstændigvis være uafhængig af erhvervsinteresser. DTU Aquas anbefaling af et problematisk bundskrabene muslingefiskeri, som gavnligt for fjordens miljøtilstand, er mildest talt i sig selv problematisk, fordi det fjerner fokus fra en alt for stor tilførsel af næringssalt fra landbruget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...