Gymnasiale uddannelser

Nogle bliver glade andre kede af det

Carl Chr. Madsen, redaktør

Carl Chr. Madsen, redaktør

Den radikale Gunhild Bach Nielsen er ked af, at stadig flere unge søger mod de større gymnasier i amtet. Hun frygter, at det vil betyde døden for de mindr e gymnasier. Den frygt kan vise sig at være særdeles velbegrundet. Men den radikale formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg må acceptere, at et markant folketingsflertal har besluttet, at der frem over skal være selvstyre på landets gymnasier. Det betyder, at den amtsregionale fordelingsrolle er udspillet. Det kan man begræde, hvis man frygter samling omkring de store gymnasier - men omvendt, er der i år 16 sæby-elever, der tvinges til at tage deres gymansiale uddannelse i Dronninglund i stedet for som ønsket i Frederikshavn. Det er tænkeligt at de be-græder, at selvstyret først kommer om et år. Der er slet ingen tvivl om, at den nye gymnasiereform fordrer en vis gymnasial størrelse netop for at leve op til kravene om valgmuligheder. Det er den virkelighed, der skal spilles indenfor - og da man samtidigt lægger op til en forskellighed, så vil det langsigtet blive utrolig meget vanskeligere at være et lille gymnasium. Det understøtter elevernes egne valg - og det ender med at blive en selvopfyldende profeti - til glæde for nogle og til skade for andre.