EMNER

Nogle foreninger må rykke sammen

Sparetider betyder nye tider for klubber og foreninger, der skal samles på færre matrikler

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Elin Hovedskov, formand for Folkeoplysningsudvalget: - Løsningerne skal findes inden for de eksisterende rammer. Foto: Carl Th. Poulsen

Frederikshavn Kommune spænder livremmen ind, og det er mærkbart mange steder. Foreningslivet for eksempel bliver ramt af ny skolestruktur. Færre skoler betyder færre idrætshaller, og den udfordring må foreningerne tage op. Det siger Mogens Brag (V) og Elin Hovedskov, formænd for henholdsvis kultur- og fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Plads nok til alle - Et firma udefra har vurderet, at der er plads nok i de eksisterende faciliteter, også når vi lukker Hedeboskolen, og tre skoler i Frederikshavn bliver til én. Det betyder, at nogle må rykke sammen, og at nogle klubber skal flytte, for eksempel fra Arena Nord og fra Hedeboskolen. - Det er besluttet politisk. Nu skal vi så finde ud af, hvordan det skal ske i praksis, og der hjælper vi selvfølgelig gerne, siger Mogens Brag og Elin Hovedskov. Må ændre vaner og rutiner De understreger, at det skal foregå i en konstruktiv atmosfære, hvis det skal lykkes. Og at eventuel kritik skal rettes til politikerne, ikke mod de embedsfolk, der loyalt løser deres arbejde. - Det er klart, at de kan skabe frustrationer, når man skal forlade de rammer, man har haft i mange år og skal ændre vaner og rutiner, men sådan er vilkårene nu engang. Vi hjælper gerne, hvis der skal skabes depotplads eller flyttes ribber og lignende, men løsningen skal findes inden for de rammer, vi har i dag, siger Mogens Brag og Elin Hovedskov. Beslutningen om at fodboldklubberne fremover selv skal slå græs, er nogle steder blevet mødt med kritik, blandt andet af manglende forudgående dialog. - Den politiske beslutning har vi truffet i kultur- og fritidsudvalget. Det er vi i vores gode ret til, men vi vil gerne i dialog med klubberne og paraplyorganisationerne om, hvordan det så kan ske rent praktisk. Jeg tror faktisk, at det for mange klubber vil være en fordel, siger Mogens Brag, der mener at den største taber i virkeligheden er Park & Vej. Altafgørende værdi Mogens Brag og Elin Hovedskov ser gerne, at foreningslivet får en endnu mere central placering. - Værdien af det frivillige arbejde er altafgørende for kommunens velbefindende og foreningslivet burde vi tænke ind i langt flere sammenhænge. Det vil vi arbejde for, når arbejdet med en ny folkeoplysningspolitik for kommunens løbes i gang, siger Elin Hovedskov og Mogens Brag.