Nogle jægere glemmer sikkerheden

Både jægere, hunde og vildt rammes hver år af vildfarne hagl

NORDJYLLAND:Jagtvåben er farlige, og ulykker sker, påpeger specialkonsulent Søren Eis fra Skov- og Naturstyrelsen. Styrelsen har opgjort, at 19 personer i sidste jagtsæson blev ramt af skud under jagt. De fleste slap uden varige mén, men for enkelte betød jagtulykken at de mistede noget af synet for altid. Men ikke kun mennesker kommer til skade under jagt. Af de ca. 80 skudskader, der årligt opstår i forbindelse med jagt, er en del også skader på ting og jagthunde. Sidste år blev otte jagthunde ramt så alvorligt, at de døde. Lidt overraskende ser det ud til, at de fleste ulykker sker under fuglejagt, hvor man ellers ville forvente høje skud. De farligeste undtagelser er lave skud under sneppe- og andejagt. Under trækket kommer ænderne ofte lavt ind, eller måske skyldes de lave skud under andejagt, at man først får øje på fuglene, når de i tusmørket er nede i lav højde over vandhul eller sø, fremgår det af "Vildtinformation", som Skov-og Naturstyrelsen udsender hvert år. Overlæge Kim Frost på Århus Kommunehospitals Øjenafdeling, der hvert år opererer en eller to jægere, hvis øjne har taget permanent skade, fortæller i bladet "Jæger", at han har været med på en jagt, hvor der blev afgivet 125 skud og leveret 20 ænder. Konklusionen er, at fornuften fordufter, når jægerne bliver for ivrige. Øjenlægen går da heller ikke selv på jagt uden sikkerhedsbriller, som sammen med orangefarvede hattebånd kan rekvireres gratis hos Falck eller via Danmarks Jægerforbund For at mindske risikoen for ulykker er det vigtigt, at alle jagtdeltagere efterlever de gældende sikkerhedsregler, som bør omtales af jagtlederen forud for enhver jagt med flere deltagere, mener specialkonsulenten.