Nogle politikere kan/vil ikke læse

Ældreforhold 21. september 2004 06:00

ÆLDRERAPPORT: Byrådet har netop drøftet en rapport fra Deloitte om strukturen i ældreplejen. Det skulle blandt andet handle om sygeplejerskernes rolle i ældreplejen, men der er altså noget galt med læsefærdighederne i dele af byrådet. Til rapporten har de ansatte blandt andet anført at der i ældreplejen: mangler skriftlig og enslydende information, er uklarhed om, hvem der træffer hvilke beslutninger, mangler drøftelser af, hvordan der konkret skal arbejdes for at opnår bedre koordination og helhed i opgaveløsningen, mangler møder med fast dagsorden og strammere styring, mangler fokus på værdierne for ældreområdet, "det virker som om, at kvalitetsstandarder og deres betydning ikke er særlig udbredt, og "der gives ikke gives ro til sygeplejerskerne til at fordybe sig i journalarbejde og kontakt ud af huset". Alt sammen peger det jo på mangel på professionel ledelse. Ikke mange virksomheder kan fungere ret lang tid uden, at disse forhold er i orden. I ældreplejen har medarbejderne selv kompenseret for disse mangler, og det giver tilfredshed hos brugerne. Men det er uholdbart på sigt, at der ikke bliver sat skik på disse ting. SF foreslog byrådet, at sygeplejen sikres ved, at sygeplejerskerne får et Sygeplejefagligt Råd, og at der ansættes en ledende hjemmesygeplejerske, hvor ansvar og kompetence knyttes sammen. Sidstnævnte er en væsentlig betingelse for, at samarbejdet i grupperne kan fortsætte. SF beklager meget, at et stort flertal i byrådet har sat kikkerten for det blinde øje og ikke kan se medarbejdernes ganske berettigede indsigelser. Men sådan er hård personalepolitik, hvor medarbejderne ikke er i centrum.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...