Nok at se til

Efter valgkampstrabadserne og en herlig juleferie har Folketinget igen taget fat på arbejdet inde på Borgen. For undertegnede er der kommet lidt mere struktur på arbejdsrytmerne i tinget.

Der er mange spændende elementer og muligheder for at føle pulsen på udviklingen i vores dejlige Danmark. For et menneske, der livet igennem har været politisk interesseret og engageret, er det et privilegium at få lov til at være en del af. Ugen har, der hvor jeg har befundet mig, været karakteriseret af tre tilståelsessager. Tirsdag var der møde i Folketingets Erhvervsudvalg, hvor den store sag var efterspillet efter den store børshandel med TDC. Desværre har vi i det danske samfund med denne sag kunnet konstatere, at hvis man er stor, meget stor, så kan man tillade sig at blæse på reglerne. De ret komplicerede regler, der gælder for børshandel, har i mindst to tilfælde været tilsidesat. Tilsidesættelserne er sket i ly af de meget lukkede forløb, regelsættet giver mulighed for.Det ser ud som reglerne om informationspligt findes; men kan åbenbart tilsidesættes, hvis man har tilstrækkeligt med muskler. Ministerens reaktion på dette forløb var da også at betegne som en ren tilståelsessag. ¿Tilståelsen¿ skete med et tilsagn om, at reglerne for adfærd på børsen nu skal ændres, så udgangspunktet bliver åbenhed. Godt for det, og vi er fra socialdemokratisk side parate til at gå konstruktivt ind i ændringer af reglerne, så befolkningen kan genvinde tilliden til, at love og regler er ens for Jørgen Hattemager og kong Salomon. Onsdag var der åbent samråd i Socialudvalget med velfærdsministeren. Emnet var VISO, den enhed i Statens regi, der efter kommunalreformen skal sikre rådgivning og vejledning i komplicerede sager om handicap. I ministerens redegørelse overfor udvalget og de mange fremmødte lå der en ny tilståelse. VISO virker ikke, fordi den er født med konstruktionsfejl. Ministeren inviterede til bredt samarbejde om at få rettet konstruktionsfejlen. Fra socialdemokratisk side erklærede vi os naturligvis rede til at indgå konstruktivt i dette arbejde; men vi tillod os dog at gøre opmærksom på, at hvis man forud for vedtagelsen af kommunalreformen af VK og Dansk Folkeparti havde lyttet til de indvendinger, mange fagfolk og blandt andre Socialdemokraterne fremførte, så havde vi ikke her et år efter siddet med en ordning, der ikke fungerer. Det allerværste ved, at fagfolkene og vi får ret i denne sag er, at masser af mennesker med handicap risikerer at komme i klemme og ikke har fået de tilbud, der kan hjælpe i dagligdagen og forberede til morgendagen i svære situationer. Den tredje tilståelsessag forløb over to dage onsdag og torsdag aften på DR 1. DR havde sat fokus på, hvordan tilstanden er i den offentlige sektor med baggrund i de mange løfter og forventninger ikke mindst regeringen forud for valget stillede i udsigt. Tilståelsen kom fra en måske ikke særligt bodfærdig beskæftigelsesminister og lød, at ¿vi måske ikke har gjort nok for, at de offentlige arbejdspladser nu og fremover er attraktive.¿ Den foruroligende situation er, at vore unge ikke føler sig tiltrukket af at varetage så nødvendig og samfundsgavnlige opgaver som at uddanne vore børn, behandle vore syge og pleje vore ældre. Det sker vel at mærke på et tidspunkt, hvor de store årgange forlader arbejdsmarkedet og de små årgange går ind på det. Måske skulle regeringen have lyttet, da den indførte mere kontrol, mere stopursstyring, udhulede budgetter, talte dårligt om den offentlige sektor og spændte borgernes forventninger til hvad de kunne forvente til det yderste. ---- Igen: Vi er fra socialdemokratisk side rede til at gå ind i konstruktive løsninger, der har det sigte at forbedre vores velfærd, skabe glade medarbejdere og sikre et Danmark, der vedkender sig sine forpligtelser overfor medmennesket og de opvoksende generationer; men der skal andre takter til end dem regeringen hidtil har bekendt sig til. Den sidste lille sag drejer sig om, hvorvidt det er acceptabelt, at det hæderkronede danske fødevarekvalitetsbrand, lurmærket skal kunne bruges til promovering af blandingsprodukter mellem margarine og smør. Vi mener, det er vildledning af forbrugerne og ødelæggende for den kvalitet, forbrugerne i ind og udland forbinder med lurmærket. Der er jo nærmest tale om et nationalt symbol, som nu med stor sikkerhed bliver gjort til genstand for en lang og nedslidende retssag. Ærgerligt og kortsynet af fødevareministeren, der kunne have landet denne sag blødt ved at indskærpe reglerne om blandingsprodukter. Jo, der bliver rigeligt at se til. [ Orla Hav, Vangen 71, Nørresundby, er folketingsmedlem (S). E-mail: Orla.Hav@ft.dk