Frederikshavn

Nok er nok

Sognerådspolitik Igen og igen skal vi lægge øre (øjne) til Jens Chr. Larsens baljebræk (det er vist sådan at folk fra flåden udtrykker sig, når en person bliver ved med at komme med den ene krønike efter den anden). Jeg tror efter hånden at det vil gavne partiet Venstre bedre, hvis J.C.L. blot ville undlade at udtale sig. Hvis man skal tro citater / udtalelser fra J.C.L., så er det utroligt, at Ørskovs Vværft ikke kører videre, for det har J.C.L. jo bedt statsministeren om at se på. J.C.L. har sikkert også kommet med løsningsforslag. En tak til Anders Fogh for, at han har søgt at løse problemet for Ørskov og dennes medarbejdere. Et evt. lukning af Fr.havn sygehus, på sigt, har J.C.L. ingen del i. Han kunne jo ikke gøre for at udvalget ville afholde et planlagt udvalgsmøde, hvor J.C.L. hellere ville optræde på de bonede gulve i Rusland. Men, jeg er sikker på, at hvis Fr. Ingeborg Thusgaard retter en henvendelse til J.C.L., så løser han problemet. En stor indsats for at prøve at hjælpe de arbejdsløse i Fr.havn har J.C.L. sikkert også udøvet, for ikke at tale om den store indsats, han sikkert også har ydet for at hjælpe erhvervslivet i Frederikshavn. Men, som J.C.L. selv udtrykker det, "jeg er jo Ikke sognerådspolitiker ". Til sidst blot dette : Hvis det at være en sognerådspolitiker er det samme som at have " format " som en Jens Risgaard, en Knud Uggerhøj og andre, der har varetaget landsdelens interesser, så håber jeg, at partiet Venstre i Frederikshavn til næste folketingsvalg vil opstille en sognerådspolitiker.